Zvýraznění struktury

Když jsem před časem potřeboval na fotografii zvýraznit strukturu, narazil jsem na zajímavý postup, o který bych se rád podělil. Jde o použití filtru Horní propust… jako inteligentního filtru.

Nejprve si pomocí Ctrl+J zkopírujeme vrstvu pozadí.

Pak pomocí kliknutí pravým tlačítkem na nově vzniklou vrstvu Vrstva1, vrstvu převedeme na Inteligentní objekt.

Převedení vrstvy na inteligentní objekt.

Pak nastavíme vrstvě Vrtstva1 režim prolnutí na Světlost.

Nastavení režimu prolnutí „Vrstva 1“ na Světlost.

Pak na inteligentní vrstvu aplikujeme Filtr Jiný Horní propust…, kterému nastavíme poloměr mezi 3 až 7.

Filtr horní propust.

Po této akci se nelekněte. Fotka totiž změní barevnost. Nakonec musíme poklepem na značku vedle filtru Horní propust změnit prolnutí filtru.

Poklepem na ikonu v červeném obdélníku změníte režim prolnutí filtru.

Ten změníme na Překrýt, Měkké světlo, Tvrdé světlo, Jasné světlo nebo Lineární světlo podle toho, jakého zvýraznění chceme dosáhnout.

Volby prolnutí inteligentního filtru.

Protože jsme filtr použili jak inteligentní, je úprava nedestruktivní a můžeme kdykoliv míru zvýraznění dodatečně upravovat.

  • Pomocí krytí vrstvy můžeme celoplošně upravit míru zvýraznění.
  • V masce inteligentního filtru můžeme upavit míru zvýraznění lokálně.
  • Poklepem na Horní propust  v inteligentním filtru můžeme měnit poloměr filtru.
  • Poklepem na ikonu vedle filtru Horní propust můžeme měnit prolnutí filtru.

Další výhodou této úpravy je, že nijak neovlivňuje barvy.

Pro úpravu si můžeme vytvořit akci. Aplikujeme ji na fotografii a pomocí výše uvedených úprav si zvýraznění doladíme podle představy. Tady si můžete akci stáhnout.