Panel Ulož

Při ukládání editovaných fotografií mi nevyhovují možnosti, které Photoshop nabízí. Proto jsem vyrobil panel ULOŽ, který ukládání a export dokumentů i vrstev zrychluje.

Nový panel vychází z panelu Ulož 2.5. Upravil jsem ho tak, aby práce s ním byla rychlejší a pohodlnější. Přidal jsem nové funkce, které souvisí s exportem fotografií a naopak jiné, které s exportem přímo nesouvisí jsem přesunul do panelu Tools 1.5 (ke stažení pod článkem).

Předtím, než popíšu vlastnosti panelu, vysvětlím jak jej nainstalovat. Instalace je distribuována v souboru Save.Zip, který po rozbalení obsahuje tři Adresáře : Save, Script a Scripting Utilities.

Adresář Save je instalací samotného panelu a je potřeba jej zkopírovat do místa, kde má Photoshop uložena rozšíření. Typicky je to C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions.

Adresář Script obsahuje soubor All.jsx. Ten zkopírujeme do místa, kam si Photoshop ukládá skripty.  To může být libovolné místo. Já jsem si pro tento účel vytvořil adresář C:\Program Files\Adobe\Skripty a do něj soubor zkopíroval.

V posledním adresáři Scripting Utilities je plugin ScriptListener.8li, který zaznamenává všechny operace Photoshopu do protokolu, který Panel Save využívá k zobrazování údajů o dokumentech. Tento adresář nahrajte do  místa, odkud Photoshop načítá Pluginy. Typicky je to C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2020\Plug-ins.

Po nakopírování souborů a adresářů je potřeba zajistit spouštění skriptu All.jsx při každé akci Photoshopu. To provedete přes menu Soubor -> Skripty -> Správce událostí skriptů. V něm nastavíte pro Událost Photoshopu : Všechno Skript : All.jsx. Ten načtete přes Procházet z místa, kam jste jej nahráli.

Nyní už můžeme pomocí menu Okna -> Doplňky -> Ulož 3.0 načíst samotný panel.

Panel je rozdělen na tři části.

V horní části je zobrazena cesta, odkud byl dokument ve Photoshopu otevřen. Pod ním název dokumentu bez přípony. A nakonec rozměry dokumentu v pixelech. Tyto informace jsou platné pro právě aktuální dokument. Pokud je název nebo cesta delší než 37 znaků, je na řádek vypsáno prvních a posledních 17 znaků oddělených “ ~ „.  Mám tak vždy přehled o rozměru, názvu a hlavně cestě, kam se dokument uloží. Tyto údaje jsem do panelu přidal, protože jsem při práci s fotografií postrádal informaci o adresáři, z kterého jsem si ji otevřel pro editaci. Když totiž otevřete fotografii ve formátu RAW jako objekt, což je můj obvyklý postup, nepamatuje si Photoshop cestu a při ukládání se musíte proklikat a zadat mu ji ručně. Právě tento problém řeší toto rozšíření. Při ukládání se na nic neptá a uloží dokument do adresáře, který vidíte vypsaný. Pokud byste chtěli cestu změnit, musíte jej uložit přes menu Soubor -> Uložit jako a zvolit formát Photoshop. Jinak zůstává cesta nezměněna. Cestu, která se zobrazuje  si dokument pamatuje, i když z něj vytvoříte kopii.

Další novinkou jsou nastavení, v prostřední části panelu, která se použijí v jednotlivých funkcí, které jsou ve spodní části panelu dostupné formou tlačítek. Při zadávání jednotlivých funkcí tak vidíte, s jakými parametry budou provedeny. Tato nastavení si Photoshop pamatuje nejen při přepínání mezi dokumenty, ale i po ukončení Photoshopu.

V prvním řádku prostřední části se zadává, jakým způsobem má dojít při ukládání, nebo exportu, ke zmenšení dokumentu. Volba Jako dokument znamená, že rozměry zůstanou nezměněny. Delší strana znamená, že delší strana dokumentu (jedno jestli je to šířka, nebo výška) bude zmenšena na rozměr A. Kratší strana je totéž pro kratší stranu dokumentu. Plocha = A*B znamená, že výsledná plocha dokumentu se bude rovnat součinu A*B. Tímto způsobem můžete docílit toho, že dokument bude mít vždy stejný počet pixelů, například 6MB, když A*B = 6000000. Poslední volba Vepsaný obdélník upraví rozměry tak, aby se dokument vešel do obdélníku o šířce A a výšce B.

Ve druhém řádku prostřední části můžete zvolit, že při ukládání ve formátech JPG, TIF a PNG dojde k převodu do barevného prostoru sRGB. To je někdy nutné, pokud pracujete v jiném barevném prostoru a chcete fotky zobrazovat na webu v prohlížeči, který nepodporuje vložené barevné prostory. Dále můžete (opět pouze pro jiné formáty, než je Photoshop) přidat do názvu rozměry v pixelech. V tom případě máte jistotu, že se dokumenty s jiným rozměrem nebudou přepisovat. Všimněte si, že název dokumentu v horní části panelu zůstává nezměněn.

Ve třetím řádku prostřední části se zadává způsob smazání EXIFU při ukládání. Volba Nikdy znamená, že Exif zůstane zachován. Při volbě Vždy se exif smaže při ukládání dokumentu pro všechny typy mimo PS. Jen Export znamená, že exif bude smazán při ukládání JPG do adresáře EXPORT. Nakonec Jen mimo Export je opakem předchozí volby. Při smazání exifu se pochopitelně zachovají informace o barevném prostoru, aby se mohly správně zobrazovaly barvy.

Ve čtvrtém řádku prostřední části se zadává způsob přepisu ukládaných dokumentů. Volba Nikdy znamená, že dokument nebude nikdy přepsán a pokud existuje, přidá se k názvu dokumentu koncovka ~XXX, kde XXX je další volné číslo počínaje 1. Pokud zvolíte Vždy, bude existující soubor přepsán. U volby PSD a PSB dojde k přepsání jen těchto typů dokumentů, obdobně jako u volby JPG, TIF a PNG.

A jaké funkce panel nabízí?

Uloží aktuální dokument ve formátu JPG do podadresáře EXPORT aktuální cesty. Tuto volbu používám, aby se mi nemíchaly exportované fotografie se zdrojovými soubory.

Stejná volba, jako předchozí, ale export se provede se všemi otevřenými dokumenty. Název, velikost, přepis, barevný prostor, smazání exifu a přepsání existujícího dokumentu závisí od nastavení v prostřední části panelu.

Uloží aktuální dokument ve formátu JPG do adresáře zobrazeného v horní části panelu podle jeho  nastavení.

Stejná volba, jako předchozí, ale uloží všechny otevřené dokumenty. Název, velikost, přepis, barevný prostor, smazání exifu a přepsání existujícího dokumentu závisí na nastavení v prostřední části panelu.

Uloží aktuální dokument ve formátu TIF do adresáře zobrazeného v horní části panelu. Používám při přípravě souboru pro tisk.

Stejná volba, jako předchozí, ale uloží všechny otevřené dokumenty. Název, velikost, přepis, barevný prostor, smazání exifu a přepsání existujícího dokumentu závisí od nastavení v prostřední části panelu.

Vytvoří kopii aktuálního dokumentu s velikostí, podle nastavení v panelu. V ní pak vytvoří kopii vrstvy, na kterou aplikuje zostření. Této vrstvě přiřadí masku stínů a sníží krytí na 67%. Pokud chcete zostření zvýšit, můžete upravit krytí, nebo vypnout masku. Případně si můžete vytvořit vlastní zostření. Jméno a název adresáře zůstane zachován z původního dokumentu. Tuto funkci používám při exportu fotografií na web. Z této zostřené kopie pak provedu export a dokument zavřu bez uložení.

Změní velikost aktuálnímu dokumentu podle nastavení panelu. Stejně jako při ukládání a exportu je možné dokument pouze zmenšit. Pokud by výpočet vedl ke zvětšení, zůstanou rozměry zachovány.

Po stisknutí tohoto tlačítka se otevře v prohlížeči „online“ uživatelská příručka, což je vlastně tento článek. Panel má i „ofline“ stručnou nápovědu. Pokud podržíte klávesu Alt, tak se Vám automaticky zobrazí krátká nápověda k prvku, nad kterým se nachází kurzor. Ta po uvolnění klávesy Alt a přesunutím kurzoru mimo prvek zmizí.

Zavře aktuální dokument bez dotazu na uložení. POZOR – příkaz se provede okamžitě !!! Používám jej na rychlé zavření dokumentů, které jsem neupravoval.

Zavře všechny otevřené dokumenty bez dotazu na uložení. Protože může dojít ke značné ztrátě dat, následuje pro jistotu potvrzovací dialog. Tuto volbu používám při ukončení práce ve Photoshopu. Před ní nesmím zapomenout uložit všechny dokumenty do formátu Photoshopu.

Zavře všechny otevřené dokumenty, kromě aktuálního, bez dotazu na uložení. Také u této volby následuje potvrzovací dialog. Tuto volbu používám k rychlému zavření dokumentů, které jsem měl otevřeny jen jako pomocné.

Uloží aktuální dokument ve formátu Photoshopu PSD, vždy bez změny rozměrů. Pokud je soubor větší než 2GB, bude automaticky uložen ve formátu PSB .

Uloží všechny dokumenty ve formátu Photoshopu bez změny rozměrů. Při ukládání do formátu Photoshopu bude vždy zachována velikost, exif i barevný prostor.

Umožní přejmenovat aktuální dokument. Nové jméno se objeví v horní části panelu a bude použito při všech dalších ukládáních a exportech. Tuto možnost Photoshop běžně nenabízí a dost mi chyběla.

Uloží aktuálně vybranou vrstvu ve formátu JPG se změnou rozměru podle nastavení v panelu s výjimkou přidání rozměru do názvu. Hodí se pro ukládání pracovních vrstev, nebo variant úprav fotografií.

Uloží aktuálně vybranou vrstvu ve formátu PNG se změnou rozměru podle nastavení v panelu s výjimkou přidání rozměru do názvu. Tuto volbu používám při exportu průhledných vrstev.

Uloží aktuálně vybranou vrstvu ve formátu PNG se změnou rozměru podle nastavení v panelu s výjimkou přidání rozměru do názvu. Tuto volbu používám při exportu vrstvy pro tisk.

Panel existuje ve dvou jazykových verzích. V českém prostředí Photoshopu používá češtinu, ve všech ostatních verzích angličtinu. Nově se umí přizpůsobit aktuálnímu  barevnému schematu Photoshopu.

Panel si stáhněte ZDE, nebo z odkazu pod článkem, vyzkoušejte si ho a pokud se Vám bude líbit, můžete mě podpořit zasláním „baťovské“ částky prostřednictvím služby PayPal.

Pomůžete tak vývoji dalších podobných panelů, které usnadní a zrychlí práci ve Photoshopu. Pokud máte nějaké tipy, neváhejte mi je poslat. Pokud to bude v mých silách, zakomponuji je do některého z příštích doplňků.

Pokud byste si chtěli takový panel naprogramovat sami, sledujte moje stránky. Připravuji pokračování rubriky zProgramování, kde vše srozumitelně vysvětlím.