Panely Tools 2.1 a Ulož 3.1

Jak jsem psal v článcích o panelech Ulož 3.0 a Tools 2.0, hodlám je průběžně aktualizovat. V tomto článku si můžete přečíst, jak jsem je, na základě zkušeností s jejich používáním, vylepšil.

Jak panely nainstalovat a spouštět, jsem popsal ve výše zmíněných článcích. Pokud si stáhnete nové verze, tak při instalaci nejprve smažte jejich adresáře Tools2, případně Save, a pak nahrajte nově stažené adresáře.

První změnou, kterou jsem provedl je sjednocení rozměrů obou panelů, takže pokud si je sdružíte k sobě, budou při přepnání z jednoho panelu na druhý zabírat stejné místo.

V panelu Ulož jsem provedl pouze kosmetické změny. Před rozměry dokumentu v pixelech vypisuji pořadí dokumentu a celkový počet otevřených dokumentů. Tato informace se hodí, pokud mám otevřeno více dokumentů, než se vejde na horní lištu. Za rozměry jsem pak přidal velikost dokumentu v megapixelech.

Další vylepšení se týká funkčnosti tlačítek [JPG export] a [JPG export vše], které ukládají fotografie do podadresáře Export. Tento podadresář se standardně vytváří uvnitř adresáře aktuální cesty editovaného dokumentu, která se vypisuje v záhlaví panelu Ulož. Nově jsem funkce upravil tak, že pokud má aktuální adresář název „00“ – „99“, nebo „P00“ – „P99“, nebo „H00“ – „H99“, nebo „PH00“ – „PH99“, nebo „HP00“ – „HP99“, tak se podadresář nevytváří uvnitř takového adresáře (např. P01), ale na jeho úrovni. To vede k tomu, že uvnitř hlavního adresáře je jediný podadresář Export, uvnitř kterého jsou všechny exportované  fotografie. Výše uvedené názvy adresářů používám k tomu, že si do nich kopíruji zdrojové fotografie více snímků podobného záběru (00 – 99), nebo snímky pro složení panoramat (P00 – P99), případně Hdr snímků (H00 – H99) nebo Hdr panoramat (PH00 – PH99 a HP00 – HP99). Písmena P a H mohou být psána i malými písmeny.

Panel Tools 2.1 jsem rozšířil o jeden řádek. Nové funkce jsou červeně orámovány, jak je vidět na následujícím obrázku.

V prvním řádku přibyly tři nové funkce, které často používám.

Toto tlačítko spustí filtr Noiseware, pokud máte  nainstalovaný stejnojmenný plugin. Plugin podporuje inteligentní vrstvy, takže je možné jeho použití dodatečně editovat.

Toto tlačítko spustí filtr Silver Efex Pro pro převod do černobílé fotografie, pokud máte nainstalovaný balíček Nic Collection.

Stejný balíček používá i další tlačítko. To spustí filtr Color Efex Pro. Tyto pluginy jsou velmi oblíbené a jejich největší výhodou je možnost inteligentní editace, viz článek Inteligentní editace.

Na druhém řádku jsou funkce sloužící k vytváření Time-laps videí. Tento řádek nahrazuje panel Video 1.0, který jsem popsal v článku Moje první timelaps video.

V levé části se zadává délka zobrazení jednotlivých vrstev v počtech záběrů a délka trvání přechodu mezi jednotlivými vrstvami. Frekvence záběrů je 30 za sekundu.

Vytvoří časovou osu videa ze všech vrstev dokumentu podle vlevo zadaných parametrů. Pokud Podržíte klávesu Ctrl tak smaže dříve vytvořenou časovou osu.

Prohodí pořadí všech vrstev v dokumentu. Dokument nesmí obsahovat skupiny vrstev.

Ostatní vlastnosti obou panelů zůstaly beze změny.

Panely si můžete stáhnout z odkazů pod článkem.

Pokud máte nějaké další tipy, neváhejte mi je poslat. Pokud to bude v mých silách, zakomponuji je do některého z příštích vylepšeních.