Rozklad barev

Jak jsem slíbil v článku Kolorování, ukážu Vám, jak rozložit barevný obrázek na část barevnou a část černobílou. To se může hodit pro efektivnější editaci fotografie.

Nejdřív si vytvoříme novou vrstvu vyplněnou neutrální šedou barvou (RGB 128,128,128). K tomu použijeme v panelu Vrstvy tlačítko [+] s podržením Alt. V dialogu Nová vrstva pak zvolíme Režim Jasné světlo a zaškrtneme [x] Vyplnit neutrální barvou.

Tuto vrstvu umístíme nad vrstvu s fotografií a dáme jí prolnutí Odstín. Tím vznikne černobílý obraz. Ten si vložíme do nové vrstvy pomocí Ctrl+Alt+Shift+D.

Pak mu vypneme viditelnost. Přepneme se do šedé vrstvy a tentokrát zvolíme prolnutí Světlost. Výsledný obraz samotných barev pomocí Ctrl+Alt+Shift+D uložíme do nové vrstvy.

Tuto vrstvu umístíme nad vrstvu s černobílým obrazem a dáme jí prolnutí Barva. Vznikne původní barevný obraz.

Teď můžeme editovat zvlášť barevnou část a zvlášť část světlosti. Použít můžeme všechny editační postupy, na které jsme zvyklí, včetně převedení těchto vrstev na inteligentní objekty. Pokud si to vyzkoušíte, zjistíte, že výsledek je jiný, než když je aplikujete na fotografii původní.

Abyste tento rozklad mohli vytvořit rychleji, přidal jsem do panelu Tools 2.2 novou funkci Split Color, kterou se vám všechny vrstvy vytvoří automaticky z „viditelného“ jedním stiskem a ještě se přehledně uspořádají do skupin včetně zálohy „viditelného“.

V panelu jsem také urychlil algoritmus pro vykreslení QR kódu, který už netrvá „věčnost„. Stáhnout si jej můžete zde, nebo na lište v dolní části stránky.

K čemu všemu se tento rozklad dá využít, popíšu někdy příště.