Úpravy masek světlosti

Minule jsme se naučili masky světlosti (LM) vytvářet a používat. Ne vždy je lze použít bez výhrad. Proto si ukážeme několik způsobů, jak LM efektivně upravovat tak, abychom dosáhli očekávaného výsledku. 

Někdy se totiž stane, že se konkrétní úprava (například ztmavení, nebo zesvětlení), pokud je zamaskována maskou světlosti, promítne i na místa, na která ji nechceme aplikovat. Nebo naopak, chceme úpravu použít i tam, kde to LM zakazuje. V takovém případě je dobré LM patřičně upravit.

Prvním způsobem je přímé malování štětcem do LM, tak jak jste zvyklí vytvářet „normální“ masky. V panelu Vrstvy si kliknete si na LM, kterou chcete upravovat a štětcem si bílou, nebo černou barvou LM upravíte. Abyste si nevytvořili při malování nežádoucí přechody, je dobré si v nástroji štětce nastavit režim prolnutí na Překrýt a krytí na 30%.

Režim štětce pro úpravu LM

Druhým způsobem je použití nástrojů Zesvětlení (Burn), nebo Ztmavení (Dodge). Ty mají oproti štětci výhodu v nastavení rozsahu ovlivněné části masky. Můžeme si vybrat, jestli chceme zesvětlit, nebo ztmavit, Stíny, Střední tóny, nebo Světla. Lze tak v masce upravit jen její světlé, tmavé, střední tóny, zatímco ostatní části LM zůstávají netknuté. Dále si místo krytí můžeme pomocí nastavení Expozice zvolit míru ztmavení, nebo zesvětlení.

Nastavení pro nástroje Zesvětlení a Ztmavení

Třetím způsobem je použít na masku filtr. Nejčastějším filtrem, který používám, jsou Úrovně (CTRL+L), nebo Křivky (Ctrl+M). Použít lze ale jakýkoliv filtr, který Photoshop dovoluje použít na masky. Opět si nejdříve vybereme kliknutím masku, kterou chceme upravovat a pak pomocí Ctrl+M spustíme dialog filtru Křivky. V něm si měníme tvar křivky a online můžeme sledovat, jak se mění maska a pokud měníme masku aktivní vrstvy úprav, tak i vliv změny masky na výsledný obraz. Obdobně pracujeme i s jinými filtry.

Křivkou upravená LM

Výše uvedené způsoby jsou destruktivní vůči výchozí masce světlosti. Proto pokud chceme jen omezit působení LM vyplatí se následující postup.

Vyberete si vrstvu úprav s LM, podržíte klávesu Shift a stiskněte ikonu Skupiny vrstev dole na panelu Vrstev. Tím vznikne Skupina vrstev, která obsahuje jen jednu, vámi vybranou vrstvu úprav. Této skupině pak přiřadíte masku (může být i LM, jako na obrázku), pomocí které omezíte vrstvu úprav s LM. Výsledná maska aplikovaná na vrstvu úprav je totiž součtem masky skupiny a masky vrstvy úprav uvnitř skupiny. Protože se jedná o součet, lze tímto způsobem LM jen přidat černou barvu (jako byste do ní malovali černou),  není možné z LM ubrat (jako byste do ní malovali bílou barvou). K tomu musíte použít některou z výše uvedených destrukčních metod.

Maska skupiny vrstev

Všechny výše zmíněné způsoby editace LM lze použít i na úpravy „normálních masek“ vytvořených obyčejným štětcem. Teprve ve spojení s LM však nabývají maximálního uplatnění.

Jak pomocí LM a jejich úprav, které jsme se dnes naučili,  složit HDR fotografii si můžete přečíst v článku HDR pomocí masek světlosti.

P.S.

Pokud používáte panely Tonyho Kuypera TK7, můžete jakoukoliv masku „online“ upravovat následujícím postupem:

  • vyberte masku, kterou chcete upravit
  • V panelu TK7 RapidMask zaškrtněte v horní části panelu VIEW [x] Layer Mask
  • Nyní můžete používat všechny nástroje z dolní části MODIFY a sledovat online změny vybrané masky a tím i vliv změny masky na výsledný obraz.

Online změna masky pomocí panelu TK7 RapidMask