1. Akce

Otevřenost Photoshopu. Akce.

Programů na úpravu fotografií je velké množství. Já jsem si vybral Photoshop CC 2015 (PS), protože se mi líbí práce ve vrstvách a hlavně jeho “otevřenost”.

Ve PS mimo jiné můžete :

  • opakující se operace sdružit do akcí
  • pomocí skriptů zautomatizovat to, na co akce nestačí
  • pomocí skriptů si definovat vlastní dialogy
  • naprogramovat vlastní panely

  Jak na to, postupně vysvětlím v tomto seriálu.

  .


  Akce je záznam opakujících se úkonů PS sdružených do jednoho příkazu. Abychom akci mohli vytvořit, musíme si zobrazit panel Akcí. To provedeme buď zkratkou Alt+F9, nebo z menu Okna => Akce.

  Zobrazení panelu Akce.

  Akce je kvůli větší přehlednosti dobré sdružovat do Sad. Nejprve si tedy pomocí ikony ve tvaru záložky,

  Ikona vytvoření sady.

  vytvoříme sadu akcí, kterou nazveme Sada.

  Dialog Nová sada.

  Do ní pak budeme přidávat jednotlivé akce. Před spuštěním nahrávání akcí, je dobré si posloupnost úkonů ve PS několikrát vyzkoušet, abychom při samotném nahrávání netápali.

  Já jsem si pro Vás připravil akci, která zvýrazní barvy pomocí kanálu LAB. Tento postup je často využíván při úpravách fotografií krajin, které mají nevýrazné barvy.

  Otevřeme si fotografii a pomocí Ctrl+J vytvoříme kopii vrstvy. Pak z panelu Akce pomocí tlačítka [Nová akce] spustíme nahrávání. Otevře se dialog, ve kterém zadáme název akce, vybereme do jaké sady se akce přidá, případně zvolíme klávesovou zkratku, která akci vyvolá a barvu, kterou bude akce mít v panelu akcí. Tyto hodnoty můžeme samozřejmě měnit i dodatečně.

  Dialog Nová akce. Vpravo dole ikona nová akce.

  Pak provedeme samotné příkazy PS.

  Nejdřív z menu spustíme příkaz Obraz => Režim => Barvy Lab a na případný dotaz o sloučení vrstev odpovíme [Nesloučit].

  Pak spustíme pomocí Ctrl+M panel Křivky. V něm nejprve vybereme kanál „a“ a posuneme levý i pravý posuvník o stejnou hodnotu doprava, respektive do leva.

  Totéž pak zopakujeme pro kanál „b“.

  Kanál „L-světlost“ necháme jak je.

  Barvy se zvýrazní tím víc, čím blíže budou posuvníky ke středu.

  Dialog Křivky. Vlevo nahoře výběr kanálu. Vlevo a vpravo dole posuvníky vstupu.

  Doporučuji volit raději menší hodnotu, protože příliš velká vede k přehnané saturaci barev. Pokud se nám bude zdát zvýraznění malé, můžeme akci jednoduše zopakovat vícekrát, až budeme s výsledkem spokojeni.

  Po skončení panelu Křivky tlačítkem [OK], pak z menu příkazem Obraz => Režim => RGB převedeme fotku do původního pracovního prostoru.

  Pak už jen zastavíme nahrávání a akce je hotová.

  Přepnutí na zobrazení akcí tlačítky.

  Pokud nyní v pravém horním rohu panelu Akce rozbalím podmenu a zvolíme [Zobrazit tlačítka],  zobrazí se akce jako tlačítko v barvě, kterou jsme si zvolili.

  Akce jako tlačítko.

  Nyní už stačí jen stisknout tlačítko [Zvýrazni barvy] a akce se provede.

  Akci můžeme spustit i několikrát po sobě a tím zvětšit zvýraznění barev. Vytáhneme tak barvy i ze zdánlivě šedivé oblohy. Protože jsme akci použili na kopii vrstvy, můžeme pomocí masky přiřadit různým částem fotky, různou míru zbarvení. Například oblohu zbarvíme více, než les apod.

  Příště si ukážeme, jak akce ukládat a načítat, jak v akci měnit parametry dialogů a jak převést akce do formátu XML a zpět.