LAB 3 – Změna černé barvy

Nedávno mě zaskočil Michal dotazem : „Jde vyměnit černá barva za jinou?“ Jemu to pomocí funkce [Nahradit barvu] nešlo. To proto, že černá není barva! Co s tím tedy můžeme dělat?

Zkusíme použít můj oblíbený postup na změnu barvy, využívající barevný prostor LAB.

Nejdříve si převedeme fotografii do režimu LAB. Můžeme použít například funkci [LAB barvy] z panelu Tools 1.3, který si můžete kliknutím na odkaz stáhnout, s nastavením podle obrázku :

Vytvoří se inteligentní vrstva LABcolorFzC kterou si otevřeme poklepáním na ikonu. Tím se otevře dokument v režimu LAB. V něm si nejprve kapátkem I s podržením klávesy Shift (v horní liště nastavte vzorek na 11×11) nabereme černou barvu. V informačním panelu uvidíme hodnoty L:17a:0 a b:0.

Nulové hodnoty kanálů a a znamenají, že vzorek neobsahuje žádnou barvu, tudíž ji nemůžeme změnit pomocí ObrazPřizpůsobeníNahradit barvu. Pokud se o to pokusíme, uvidíme, že barvu mění jen oblasti, které už nějakou měly.

Uvidíme, jak to zvládnou křivky LAB. Nyní si musíme zjistit LAB hodnoty barvy, na kterou chceme černou barvu změnit. Vybereme si například červenou ze zdi . Opět ji navzorkujeme kapátkem s podržením Shift. Výsledkem je L=44, a=54 a b=44.

Před samotnou změnou křivek si musíme zkontrolovat že je ve Volbách zobrazení křivek nastavena volba Zobrazit množství na [x] Světla.

Pak si pomocí kapátka I se současným podržením Ctrl+Shift nastavíme na křivce L bod černé barvy, kterou chceme změnit.

Postupně pak v jednotlivých kanálech změníme hodnotu výstupu z původní na požadovanou.

Kanálu L změníme výstup na 44, kanálu a na 54 a kanálu b na 44. Tím dojde k přebarvení vybraného bodu sloupku z černé barvy na červenou. Pokud bychom chtěli zvolit jiný odstín nebo světlost, můžeme libovolně tyto hodnoty měnit. Nyní inteligentní objekt uložíme a uzavřeme.

Touto změnou křivek v kanále LAB se nezmění jen barevnost našeho objektu, ale i celé fotografie. Musíme proto objekt vymaskovat, například lasem.

Pokud bychom chtěli z obarvení vynechat bílé skvrny (oloupaná barva). Stačí ve Stylu vrstvy (otevřeme dvojím poklepáním na vrstvu inteligentního objektu) změnit v Prolnout když je hodnotu táhel Podkladové vrstvy tak, že se nová vrstva prolne, jen když je podkladová vrstva dostatečně tmavá. Pokud se nám zdá přebarvení příliš výrazné, můžeme je zmírnit krytím barevné vrstvy.

Tato metoda je vhodná zejména tehdy, když chceme barevný objekt změnit na barvu, jejíž hodnotu jsou přesně známy, nebo se vyskytuje ve stejné fotografii. Jak se přebarvení povedlo, můžete posoudit na obrázku.

Při psaní článku mě napadl ještě jeden, jednodušší způsob přebarvení. Na původní vrstvu aplikujeme Masku úpravOdstín a sytost. Nastavíme Odstín na 11, Sytost na 72, Světlost na +19 a zaškrtneme volbu [x] Kolorovat. Hodnoty v tomto případě nastavujeme odhadem.

Výsledek se liší od prvního způsobu a je na dalším obrázku.

Máte tedy na vybranou ze dvou způsobů. Je jen na Vás, který použijete.

Pokud byste přišli, ještě na jiný způsob, jak přebarvit černou, napište. Rád jej vyzkouším a podělím se o něj s ostatními.