Focus stacking s ML

Focus stacking je způsob zvýšení hloubky ostrosti pomocí více fotografií s rozdílným zaostřením. V tomto článku si ukážeme, jak pomocí Magic Lanternu zautomatizovat pořízení zdrojových fotografií. 

Tato metoda je většinou nutná v makrofotografii, protože makrosnímky mají velmi malou hloubku ostrosti. Je ale možné ji použít všude tam, kde nám hloubka ostrosti i přes zaclonění nestačí. Vždy ale u statických scén snímaných ze stativu.

Pokud je počet rovin ostrosti, které potřebujeme malý (do 3), je nejjednodušší vyfotit jednotlivé fotografie s ručním přeostřením. Pokud je však větší, nebo chceme mít jistotu správného zaostření, je lepší provést vše automaticky. Pokud jsme majiteli zrcadlovky Canon, pro kterou existuje ML, můžeme využít výhody tohoto software.

Nejprve si nastavíme fotoaparát do manuálního režimu, přepneme do Live View  a určíme expozici. Pak si nastavíme základní hodnoty ML. Protože snímání je nutné provádět v LV, nastavíme si v menu Overlay položku Global Draw na ON,all modes a položku Focus Peak na ON,2.0,G. Tím si zajistíme, že se budou zaostřené oblasti zobrazovat v živém náhledu zelenou barvou.

Pak si v menu Focus nastavíme položku Follow Focus na Arrows. Tím umožníme zaostřování v LV pomocí čtyřcestného voliče. Tato dvě nastavení budeme používat po celou dobu focení zdrojových snímků.

Posledním globálním nastavením bude jemnost kroku ostření. Tu nastavíme v menu Focus podmenu Focus settings položka Step size. Máme na výběr možnost ze tří hodnot 13. Hodnotu nastavíme podle použitého objektivu a typu scény. Pro většinu případů vystačíme s hodnotu 2. Pro představu jemnosti uvádím hodnoty pro objektiv 24-105/f4 u kterého hodnota 3 umožňuje 57 kroků, hodnota 2 228 kroků a hodnota 1 dokonce 588 kroků.

Konečně se dostáváme k samotnému focení. Nejprve přepneme do Life View a zaostříme na nejbližší, nebo nejvzdálenější bod, který chceme mít ostrý. Při tomto prvním ostření můžeme použít standardní ostření pomocí ostřícího tlačítka, nebo ruční ostření na objektivu, nebo čtyřcestný volič. Ve všech případech jsou zaostřené oblasti zvýrazněny zelenou barvou.

Pak pomocí tlačítka koše přepneme do ML. V něm přejdeme na stránku Focus a na položku Focus End Point. Pokud není nastavena na 0(here), vynulujeme ji tlačítkem (Q) a tlačítkem koše se přepneme zpět do LV.

Nyní pomocí čtyřcestného voliče zaostříme na druhou stranu scény. Zaostření kontrolujeme pomocí zvýraznění zelenou barvou. Případně si pomocí lupy obraz zvětšíme (v tom případě jsme odkázáni na náš zrak, nezobrazuje se zelené zvýraznění). Přeostřovat musíme vždy jen čtyřcestným voličem, jinak bychom se nedozvěděli počet kroků přeostření. Když jsme hotovi, vrátíme se tlačítkem koše zpět do menu Focus, kde vidíme o kolik kroků jsme přeostřili.

Pomocí tlačítka (Set) zvolíme položku Focus Stacking. Podle počtu kroků zvolíme položku Step (počet kroků mezi jednotlivými snímky) a pomocí (Set) potvrdíme položku Copy rack focus range. Tím se nám vyplní ostatní položky Num.pics in front, Num.pics Behind a Run focus stack. Ta poslední nás informuje, kolik bude vyfoceno celkem snímků. Pokud chceme pořídit více, nebo méně snímků, opravíme patřičně položku Focus steps a potvrdíme položku Copy rack focus range.

Nakonec přejdeme na položku Run focus stack a tlačítkem (Set) spustíme snímání snímků. Vyfotí se první snímek s aktuálním zaostřením, pak se přeostří o zvolený počet kroků a tak se pokračuje, až se vyfotí všechny požadované fotografie. Pak fotoaparát přeostří zpět na původní zaostření. Pokud chceme změnit jen expozici a nechat zaostření, stačí se přepnout do ML a znovu spustit Run focus stack tlačítkem (Set). Také je možné upravit všechny ostatní hodnoty například zvětšit, nebo zmenšit Num.pics in front,  nebo Num.pics Behind. 

Pokud chceme při fotografování použít blesk je potřeba nastavit položku Flash Delay na takovou hodnotu, aby se mezi záběry stačil dobít blesk. Většinou stačí 2 až 3 vteřiny.

Pokud bychom chtěli fotografovat s expozičním bracketingem,  musíme si ho nastavit v ML, jak jsem popsal v článku ML v praxi. Klasický bracketig je totiž ignorován.

Výhodou použití ML je, že mezi přeostřením se nedotýkáme fotoaparátu, takže nemůže dojít k roztřesení fotoaparátu. Další výhodou je, že ML se nám vejde na kartu a nemusíme s sebou tahat tablet, nebo NB s SW dálkového ovládání. Kartu s ML můžeme mít vždy s sebou a navíc nám slouží (pokud na ní máme nahrán jen ML) jako záložní prostor na fotografie.

Tímto máme pořízeny zdrojové fotografie. Jak je zpracovat si ukážeme v některém dalším článku.