Inteligentní mini objekty

V článku Inteligentní objekty jsem sliboval, že se pokusím odstranit největší nevýhodu inteligentních objektů – velkou spotřebu paměti systému. Tady je moje řešení.

Řekl jsem si, že když jde inteligentnímu objektu vyměnit jedna fotografie za jinou, měla by jít vyměnit fotografie s nižším rozlišením za stejnou s plným rozlišením.

Jednoduše řečeno. Otevřít si místo 20MB fotografie, jen 1MB. Tu si upravit (díky menší velikosti budou úpravy rychlé). A nakonec ji vyměnit zpátky za 20MB.

Pojďme si ukázat, jak na to :

V nastavení dialogu Volby pracovního postupu Camera Raw si vytvoříme přednastavení pro Přizpůsobení velikosti pro 100, 50, 25 a 20%. Kdykoli pak otvíráme nový inteligentní objekt zvolíme si procento přizpůsobení, které nám vyhovuje. Většinou stačí zmenšení na 25%. Pří ní se nám plocha fotky a tím i objem zpracovávaných dat zmenší na 1/16. Jednotlivé operace jsou pak 16x rychlejší.

Nyní můžeme s inteligentním objektem pracovat stejně, jako bychom měli načtenu fotografii ve 100% rozlišení. Jen je vše podstatně rychlejší. Takovýto dokument si můžeme i uložit. Také uložený soubor Photoshopu zabírá méně místa na disku. Nemusíme se bát, že o nějaká data přijdeme. V uloženém souboru je i zdrojová fotografie v plném rozlišení.

Pokud si nakonec chceme vyexportovat upravenou fotografii ve 100% rozlišení, stačí poklepat na ikonu inteligentního objektu a v dialogu Camera Raw vyvolat dialog Volby pracovního prostoru, zvolit přednastavení 100% a vrátit se zpět do Photoshopu.

Nelekněte se, že neuvidíte fotografii celou, ale jen její část. Stačí zadat v menu Obraz položku Odkrýt vše a fotografie se zobrazí celá.

Automaticky se aplikují na zvětšenou fotografii i všechny filtry a to včetně vnitřních částečných úprav, například v Camera Raw, nebo ve filtrech Nik Collection.

Pokud jsme při úpravách objektů, nebo jejich filtrů a hladin přizpůsobení používali masky, čeká nás nepříjemné překvapení. Zatímco inteligentní objekty se zvětšily, masky zůstaly v původní malé velikosti.

Každou takovou masku musíme zvětšit tolikrát, kolikrát zmenšenou fotografií jsme maskovali. Pokud jsme pracovali s 25% velikostí, musíme všechny masky zvětšit na 400%.

Ručně lze masku zvětšit tak, že ji v záložce Vrstvy vybereme a pak vybereme její obsah pomocí Ctrl+A. Následně zvolíme její transformaci pomocí Ctrl+T. Na horní liště Photoshopu pak zvolíme procenta šířky i výšky na požadovanou hodnotu, například 400 a vpravo nahoře potvrdíme. Nakonec zrušíme výběr pomocí Ctrl+D.

Abychom nemuseli pracně měnit měřítko masek ručně, přidal jsem do oblíbeného panelu Ulož dvě tlačítka. [Měřítko všech masek] a [Měřítko aktuální masky].

Poslední verzi tohoto panelu, včetně manuálu obsahujícím návod na instalaci, si můžete stáhnout zde. Případné informace o tvorbě panelů si můžete přečíst v článkuPanely.

Obě tlačítka zobrazí dialog zadání velikosti masky, do kterého zadáme stejnou hodnotu, jako při ruční změně v liště transformace masky.

Můžeme tedy změnit velikost jen jedné masky, nebo všech masek v dokumentu najednou.

Inteligentní objekty mají ještě jednu nevýhodu oproti běžnému otevření fotografie. Přidávají ke jménu fotografie číslice a nemají určené umístění.

Proto je dobré si dokument, po otevření inteligentního objektu, nejdříve přejmenovat a pak jej uložit do formátu Photoshop.

Protože Photoshop přejmenování neumožňuje, přidal jsem do panelu Ulož tlačítka [Přejmenuj dokument] a [Přejmenuj na Raw jméno], které přiřadí dokumentu jméno zdrojové fotografie.

Pro rychlé uložení do formátu Photoshopu pak můžete použít tlačítko [..do *.PS], které se zeptá při ukládání na umístění, kam dokument uloží a umístění si zapamatuje.

Nyní už nic nebrání v používání inteligentních objektů a využití jejich hlavní přednosti – nedestruktivních úprav fotografií.