2. Skripty – spouštění

Uložení a načtení akcí. Instalace a spouštění skriptů. Editace akcí pomocí převodu do a z XML.

Minule jsme si ukázali, jak vytvořit a spustit akci.

Pokud jsme v akci použili dialogy, je možné akci nastavit tak, aby se akce v dialogu zastavila a my si mohli hodnoty dialogu nastavit pokaždé jinak.

To se dělá tak, že si nejdříve odškrtneme zobrazení akcí jako tlačítka, pak si akci rozbalíme šipkpou u jejího názvu a u dialogu, který chceme ručně nastavit, zvýrazníme ikonu dialogu.

Pozastavení akce pro dialog křivek.

Pokud pak akci spustíme (a to i po přepnutí na zobrazení tlačítek), zastaví se akce na zvoleném dialogu a my si můžeme (ale i musíme – naše nahrané hodnoty se totiž v tomto případě nenastaví automaticky) dialog nastavit pokaždé jinak. To může být někdy výhodou, ale i nevýhodou (pokud v dialogu nastavujeme více hodnot). V tom případě by bylo lepší mít více akcí s různými hodnotami.

To lze samozřejmě udělat tak, že si nahrajete akci znovu s jiným názvem a jinými hodnotami v dialogu. Také je možné si akci vyexportovat, převést ji do editovatelné podoby. V ní si akci zkopírovat, upravit parametry, převést do formátu akcí a nahrát do PS.

Nejdříve, ale musíte akci uložit. Aby šla akce uložit, musíte si vypnout zobrazování akcí jako tlačítko. Pak si označíte sadu akcí, které chcete uložit a z menu akcí dáte Uložit akce.

Uložení sady akcí.

Sada se vám uloží do binárního souboru s příponou ATN. Jedním z formátů, do nichž lze akci převést je XML formát. Používám k tomu skripty, které si můžete stáhnout zde.

Skripty si nahrajte do umístění „C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Presets\Scripts“ podle konkrétní verze Vašeho Photoshopu. Můžete si zde vytvořit složku a nahrávat Vaše skripty pro přehlednost do ní. Pokud jste script nahráli do správné složky, tak se Vám objeví ve PS přispouštění skriptu v menu Soubor => Skripty => ActionFileToXML

Spuštění akce ActionFileToXML.

Ve skriptu vybetere uložený soubor ATN a zadáte kam se má uložit soubor XML a stisknete Process. Vzniklý soubor XML pak můžete editovat v textovém, nebo jiném editoru XML. Struktura souboru XML je na první pohled složitá, ale pokud máte se soubory XML zkušenosti, nebude Vám dělat problémy si akci upravit. Můžete také akci zkopírovat, přejmenovat a upravit. Tím Vám vzniknou například dvě akce, každá s jiným nastavením.

Do formátu ATN pak sadu akcí převedete skriptem ActionFileFromXML. Doporučuji zvolit jiný název souboru ATN, než byl ten, který jsme konvertovali na XML.

Já jsem si takto zkopíroval akci Zvýrazni barvy. Novou akci jsem nazval Zvýrazni barvy 2 a zvětšil jsem v ní hodnoty v dialogu křivek tak, aby bylo barevné zvýraznění větší. Obě dvě sady ve formátu ATN i XML si můžete stáhnout zde.

Pokud spouštíte nějaký skript častěji, můžete si pro to samozřejmě udělat akci, ve které nahrajete spuštění skriptu. V tomto případě se nahraje jen spuštění skriptu, ne hodnoty dialogu skriptu. Proto při nahrávání takové akce, můžete dialog skriptu klidně opustit tlačítkem Cancel. Hodnoty zadávané v dialogu skriptu budete muset vždy zadat. Já jsem takové akce připravil do sady akcí Skripty a můžete si ji stáhnout zde.

Úprava souboru XML může být pro někoho obtížná a nepřehledná. Také možnosti úprav jsou omezené. Na druhou stranu k tomu nepotřebujete žádné znalosti programování a tato cesta může být rychlejší, než akce znovu nahrávat s jinými parametry.

Další možností je vytvářet si vlastní skripty a v nich používat dříve vytvořené akce.

Příště si ukážeme základy psaní skriptů.