Masky světlosti

Možná jste už o maskách světlosti, nebo spíše o Luminosity Masks (dále jen LM), slyšeli a rádi byste se dozvěděli jak je vytvářet a používat. 

Pokud používáte při úpravách vrstev masky, do kterých kreslíte štětcem, může být někdy obtížné vytvořit masku tak, aby nedocházelo k nežádoucím efektům na rozhraní světlých a tmavých částí. Pro tyto případy je ideální použít právě LM.

LM jsou tónové výběry, které umožňují měnit pouze určité tóny obrazu. Můžete tedy zesvětlit jen tmavší části obrazu a naopak ztmavit jen ty nejsvětlejší.

LM se nenacházejí v žádných seznamech nebo nabídkách v aplikaci Photoshop (PS) a je třeba je ručně vytvořit výběry na základě kanálů RGB. Proto je dobré si upravit pracovní plochu PS, tak aby okna Vrstvy i Kanály byly v různých záložkách.

Okna Vrstev a Kanálů

Nejprve si vytvoříme základní masku. Přepneme se do okna Kanály, přidržíme klávesu Ctrl a klikneme na kanál RGB. Tím se vytvoří výběr (objeví se pochodující mravenci – pokud nemáme vypnuté jejich zobrazení). Pak kliknutím na ikonu Nový kanál z výběru (ikona kolečka v černé ploše v dolní části okna Kanály) vytvoříme nový kanál. Pomocí Ctrl+D zrušíme výběr a kliknutím na jméno nově vytvořeného kanálu jej přejmenujeme na Normální. Tento kanál bude reprezentovat základní rozložení světel a stínů.

Z tohoto kanálu si nejprve vytvoříme Inverzní kanál, který bude chránit světla a umožní měnit stíny. S podržením Ctrl klikneme na kanál Normální. Pak výběr pomocí Ctrl+Shift+I invertujeme. A nakonec kliknutím na ikonu Nový kanál z výběru vytvoříme nový kanál. Ctrl+D výběr zrušíme a přejmenujeme jej na Inverzní.

Další úroveň světel získáme vybráním kanálu Normální pomocí Ctrl a přidáním jeho násobku pomocí Ctrl+Alt+Shift a opětovným vybráním kanálu Normální. Tento výběr opět uložíme kliknutím na ikonu Nový kanál z výběru. Pomocí Ctrl+D zrušíme výběr a přejmenujeme jej na Světla. Tento kanál bude reprezentovat zúžené rozložení světel. Pomocí něj můžeme ovlivnit menší část světel, než pomocí kanálu Normální.

Stejným způsobem – vybráním kanálu Ctrl+Světla a pak znásobením kanálem Ctrl+Alt+Shift+Světla vytvoříme kanál Světla+. Stejným způsobem můžeme vytvořit další kanály světel. Světla++ = Světla+ x Světla+.

Stejným způsobem, jen budeme vycházet z kanálu Inverzní, vytvoříme kanál Stíny = Inverzní x Inverzní. Z něj pak vytvoříme kanál Stíny+Stíny x Stíny. A dále Stíny++Stíny+ x Stíny+.

Takto vytvořené kanály budeme používat k úpravám světlých, nebo tmavých částí fotografie. Někdy ale můžeme chtít upravit pouze ty části fotografie, které nejsou ani světlé, ani tmavé. K tomu slouží kanály středních tónů. Při jejich přípravě postupujeme následovně. Nejprve si označíme celý obraz pomocí Ctrl+A. Pak od něj odečteme kanál světel přidržením Ctrl+Alt a kliknutím na kanál Světla a pak odečteme kanál stínů opět podržením Ctrl+Alt a kliknutím na kanál Stíny. Výsledek uložíme kliknutím na ikonu Nový kanál z výběru. Pomocí Ctrl+D zrušíme výběr a kanál přejmenujeme na Středy. Kanál Středy+ pak vytvoříme odečtení kanálů Světla+ a Stíny+ od výběru celého obrazu.

Nyní se konečně můžeme podívat na použití takto vygenerovaných kanálů. Vybereme si přes Ctrl kanál, který chceme použít jako masku a ve vrstvách přidáme buď masku (pokud ji vrstva nemá, pokud už ji má, tak ji nejprve přesuneme do koše), nebo přidáme vrstvu úprav s úpravou, kterou chceme použít.

Tvary křivek pro různé typy úprav

Například pro ztmavení jen světlých částí vybereme přes Ctrl kanál Světla a přidáme vrstvu úprav Křivky. Křivku prohneme dolů tak, aby obraz ztmavila. Protože je tato vrstva úprav zamaskována kanálem Světla, projeví se ztmavení jen na světlých částech. Jak to vypadá bez použití masky a jak s maskou, si můžete prohlédnout níže.

Obdobně použijeme masku Stíny na zamaskování úpravy zesvětlením. Vždy si vybereme takovou masku, která nejvíce odpovídá našemu záměru. V případě zesvětlení prohneme křivku naopak nahoru.

Masky středů slouží k ochraně nejsvětlejších a nejtmavších částí fotografie. Úpravy se tedy promítnou na části, které nejsou ani světlé, ani tmavé. Typickou úpravou pro tento typ masky je zvýšení kontrastu. Vybereme kanál Středy a přidáme vrstvu úprav Křivky. Tu pro větší kontrast vytvarujeme do tvaru S.

Místo přidávání vrstev úprav můžete také vrstvy zkopírovat pomocí CTRL+J. K vrstvě, které dáte prolnutí Závoj pak přidáte masku kanálu Stíny, nebo Stíny+ a vrstvě s prolnutím Násobit masku z kanálu Světla, nebo Světla+. Kontrast lze zvýšit prolnutím Měkké světlo a maskou z kanálu Středy, nebo Středy+.

LM lze použít všude tam, kde jste doteď používali masky vytvářené štětcem. Výhoda LM spočívá v plynulém přechodu, který respektuje rozložení světel a stínů maskované fotografie.

Pokud se chcete o LM dozvědět více, doporučuji stránky Tony Kuypera, odkud si můžete stáhnout jeho bezplatný panel na vytváření LM.

Jak LM upravovat a tím maximalizovat jejich použití si můžete přečíst zde