Jak slícovat různě exponované řady panoramat v PTGui – II.

Když jsem před týdnem psal článek o slícování panoramat z různých expozičních řad, neuvědomil jsem si (jak se ukázalo z ohlasů na článek), že pro některé uživatele počítačů je příliš složité editovat textový soubor, nebo spustit program z příkazové řádky.

Upravil jsem proto postup tak, že stačí umět vytvořit podadresáře a kopírovat a přejmenovávat soubory.

Nejprve si v adresáři, kde máte nahrány fotografie všech expozičních řad vytvoříte tolik podadresářů, kolik máte expozičních řad.  Nazvat si je můžete libovolně. Například 01 02 a 03. Do každého podadresáře pak zkopírujete fotky z jedné expoziční řady. V původním adresáři Vám zůstanou původní soubory. Co kdyby…

Pak v každém podadresáři přejmenujete soubory tak, aby se stejný záběr (jen s jinou expozicí) jmenoval stejně. Například první záběr 00001 druhý 00002 atd. Příponu samozřejmě necháte beze změny. Některé souborové, nebo fotografické manažery to umí udělat hromadně. Například program FastStone na to má vyčleněnu horkou klávesu F4 viz obrázek.

Dialog přejmenování fotek ve FastStone.

Pak složíte v PTGui panorama z expoziční řady s nejvyrovnanější expozicí. Uložíte nastavení panoramatu do souboru PTS a tento soubor zkopírujte do zbylých podadresářů.

Nakonec složíte panoramata pomocí souborů PTS ve zbylých podadresářích. Vzniknou slícovaná panoramata, která můžete otevřít jako vrstvy ve Photoshopu a libovolně pomocí masek prolnout, nebo nechat složit do HDR v nějakém jiném programu.

Výsledek je stejný jako v prvním případě. To který postup z si vyberete, je jen na Vás.