Panel Tools

Jak jsem psal v článku o panelu Ulož 3.0, přesunul jsem z původního panelu Ulož některé funkce do panelu Tools a celý jsem jej předělal tak, aby spouštění funkcí bylo snadnější a rychlejší.

Panel Tools se instaluje podobně, jako panel Save. Instalace je distribuována v souboru Tools2.Zip, který po rozbalení obsahuje adresář Tools2.

Adresář Tools2 je instalací samotného panelu a je potřeba jej zkopírovat do místa, kde má Photoshop uložena rozšíření. Typicky je to C:Program Files (x86)Common FilesAdobeCEPextensions.

Nyní už můžeme pomocí menu Okna -> Doplňky -> Tools 2.0 načíst samotný panel.

Panel je rozdělen na pět řádků.

V prvním řádku jsou k dispozici čtyři funkce, které nepotřebují další nastavení a provedou se okamžitě po stisku tlačítka.

Uloží to co je vidět do nové rastrové vrstvy umístěné nahoře. Něco jako Ctrl + Alt + Shift+ E, ale nově vytvořená vrstva bude vždy nahoře v seznamu vrstev.

Tím co je vidět nahradí obsah vybraných vrstev, které nemusí být viditelné. Změní i obsah inteligentních vrstev s výjimkou vrstvy LABcolorFzC. Použití je popsáno v článku Viditelné do vrstev.

Prohodí pořadí vybraných vrstev. POZOR – nefunguje na skupiny vrstev! Vrstvy opět nemusí být viditelné.

Ze všech otevřených souborů sloučí všechny jejich vrstvy do prvního souboru a ostatní smaže. Používám pro vytváření ručních HDR fotografiií. Výhoda funkce je, že přenese i inteligentní vrstvy.

Na druhém řádku jsou funkce sloužící k editaci barev v barevném prostoru LAB. Proč a jak tuto editaci provádět jsem popsal podrobně v článcích LAB inteligentně a LAB 2. V levé části řádku se zadávají hodnoty posunu rohů křivky kanálů LAB A a B. Kladná hodnota přidá sytost, záporná sytost ubere. Dále je možné zafixovat u křivek LAB A a B jejich střed. Následují tři tlačítka s těmito funkcemi.

Vytvoří inteligentní vrstvu LABcolorFzC z viditelného a nastaví v ní podle parametrů křivkám kanálů A a B hodnoty podle parametrů vlevo. Pokud už vrstva existuje, tak změní křivku podle aktuálně nastavených parametrů.

Umožní ručně editovat křivku vrstvě LABcolorFzC bez přenastavení parametrů. Pokud vrstva neexistuje, vytvoří ji se základní křivkou LAB a umožní její ruční editaci.

Pokud existuje vrstva LABcolorFzC, vypne ji a z toho, co je vidět obnoví její obsah a znovu ji zapne.

Na třetím řádku jsou funkce provádějící mikroposun o kterém jsem psal v článcích Zvýraznění hvězd a Odstanění lemu. Úplně vpravo je funkce pro vyvolání online nápovědy – tohoto článku.

V levé části řádku se zadávají směry v nichž chcete provést mikroposun a hodnota o kterou se posune obrázek ve stanovených směrech.

Na vrstvy vzniklé mikroposunem aplikuje prolnutí Světlejší barva. Vhodné hlavně na zvýraznění hvězd.

Na vrstvy vzniklé mikroposunem aplikuje prolnutí Tmavší barva. Vhodné na odstranění světlejších lemů.

Online nápověda, která otevře tento článek v defaultním prohlížeči. Panel má i „ofline“ stručnou nápovědu. Pokud podržíte klávesu Alt, tak se Vám automaticky zobrazí krátká nápověda k prvku, nad kterým se nachází kurzor. Ta po uvolnění klávesy Alt a přesunutím kurzoru mimo prvek zmizí.

Na čtvrtém řádku jsou funkce o jejichž využití jsem psal v  článku Inteligentní miniobjekty. V levé části řádku se zadává procento zmenšení nebo zvětšení masek. To je možné zadat od 10 do 1000 %. Následují dvě funkce.

Zmenší, nebo zvětší aktuálně vybranou masku. Není možné vybrat více masek. Pro změnu více masek je potřeba vybrat vždy jen jednu a použít funkci opakovaně.

Zmenší, nebo zvětší všechny masky v dokumentu.

V pátém řádku je funkce sloužící k vytváření QR kódu, jak jsem popsal ve článku QR kód. V levé části řádku zadáte text, pro který chcete vytvořit QR kód, kvality QR kódu (L nejnižší, H nejvyšší), Jestli chcete QR vytvořit do nového dokumentu a počet pixelů jedné buňky QR kódu.

Vytvoří QR kód podle zadaných parametrů. Pokud se nevejde do stávajícího dokumentu, bude automaticky vytvořen nový dokument.

Panel existuje ve dvou jazykových verzích. V českém prostředí Photoshopu používá češtinu, ve všech ostatních verzích angličtinu. Nově se umí přizpůsobit aktuálnímu  barevnému schematu Photoshopu.

Panel si stáhněte ZDE, nebo z odkazu pod článkem, vyzkoušejte si ho a pokud se Vám bude líbit, můžete mě podpořit zasláním „baťovské“ částky prostřednictvím služby PayPal.

Pomůžete tak vývoji dalších podobných panelů, které usnadní a zrychlí práci ve Photoshopu. Pokud máte nějaké tipy, neváhejte mi je poslat. Pokud to bude v mých silách, zakomponuji je do některého z příštích doplňků.

Do panelu budu postupně přidávat další užitečné funkce. Pokud máte na nějaké tipy, pošlete mi je. Pokud budu umět, přidám je do panelu.