Inteligentní editace

V dnešním článku si můžete přečíst, jak zmírnit dvě nevýhody při práci s inteligentními objekty, o kterých jsem psal v článcích Inteligentní objekty a Inteligentní mini objekty.

Jednou z nevýhod inteligentních objektů je, že na ně nelze aplikovat všechny funkce Photoshopu. Pokud chceme použít funkci Klonovací razítko, nebo Přesun podle obsahu, musíme si nejprve převést inteligentní objekt rastrovat. Tím ovšem ztrácíme výhody, které inteligentní objekty přinášejí.

Částečně lze tyto funkce nahradit přímo v Camera Raw funkcí Odstranění bodů (B). Tato funkce vyhledá na fotce podobnou část, jakou chceme vyčistit a buď ji zkopíruje (při volbě Klonovat), nebo sladí texturu, osvětlení a stínování oblasti vzorku s vybranou oblastí (při volbě Opravit). Obě oblasti můžeme dodatečně editovat a právě toho využijeme v našem příkladě při přemístění měsíce z oblohy na pozici mezi věže.

Pokud na něj funkci Odstranění bodů použijeme, Měsíc zmizí – je nahrazen strukturou oblohy z jiné části obrazu. Zelená oblast nám ukazuje odkud se bere náhradní struktura, červená pak oblast kam se přenese.

Pokud přeneseme obě oblasti, jak naznačují šipky na obrázku…

.. zkopíruje se Měsíc mezi věže.

Abychom odstranili původní Měsíc, použijeme na něj stejný nástroj, jako na začátku. Měsíc se překryje částí oblohy. Dvojím použitím nástroje Odstranění bodů jsme dosáhli stejného efektu, jako ve Photoshopu nástrojem Přesun podle obsahu. Protože jsme použili funkci Camera Raw, můžeme se k úpravě kdykoliv vrátit a upravit ji. Podržením klávesy Shift + kliknutím rozšíříte již existující vybraný bod stylem „spojení teček“. Pokud chceme oblast zmenšit, musíme ji smazat a vytvořit novou.

Druhou nevýhodou je nemožnost přiřadit masku každému filtru inteligentního objektu zvlášť.

Existují ale filtry třetích stran, které umožňují použití masek přímo uvnitř filtru. Jedním z nich je kolekce filtrů NickSoftware, které jsou zdarma ke stažení na stránkách UptoDown. Pokud je neznáte, určitě stojí zato, si je vyzkoušet.  Zejména filtry Color Efex Pro a Silver Efex Pro.

Použití vnitřních masek ukážu na příkladu filtru Low Key kolekce Color Efex Pro, který slouží ke ztmavení fotografie. Na následujících obrázcích si můžete prohlédnout, jak vypadá jeho aplikace na celou fotografii.

Každému použitému filtru můžete přiřadit pomocí ikon (+) a (-) vpravo dole takzvané kontrolní body. Technologie kontrolních bodů Nikon Software U Point byla prvně použita v software pro fotoaparáty Nikon – Nikon Capture NX2, odkud ji možná znáte.

Princip spočívá v umístění kontrolních bodů, které umožňují provádět úpravy obrázků v lokalizovaných oblastech. Kontrolní body obsahují jednoduché posuvníky, které přetáhnete, abyste posílili nebo snížili nastavení. Horní posuvník ovládacího bodu nastaví celkový průměr oblasti, kterou chcete ovlivnit. Další pak umožňuje nastavit sílu filtru. Kontrolní body jsou jedinečné pro každý plug-in, ve kterém jsou používány.

Více se o jejich použití můžete dozvědět z online video tutoriálů na YouTube.

Přidání kontrolního bodu je stejně snadné jako kliknutí na kurzor přes oblast, kterou chcete manipulovat. Chcete-li zrušit výběr kontrolního bodu, klepněte na obrázek mimo ovládací bod. Jakmile je Control Point umístěn, může být vrácena jednoduše klepnutím na něj a vylepšení úprav je stejně snadné jako nastavení posuvníků. Chcete-li změnit pozici ovládacího bodu, uchopte kontrolní bod a přetáhněte jej na nové místo. Bodů můžete vkládat libovolné množství, slučovat je do skupin, přesouvat je měnit jejich nastavení. To vše samozřejmě můžete kdykoliv dodatečně editovat.

Pokud chcete vidět masku, kterou jste umístěním kontrolních bodů získali, stačí stisknout příslušnou ikonu vpravo vedle názvu kontrolního bodu.

A takto vypadá výsledek použití filtru Low Key pouze na oblohu.

Snad Vám tato dvě vylepšení pomohou v efektivnějšímu používání Inteligentních objektů.