Inteligentní masky

Nebojte se, nejedná se o masky Mikuláše, čerta, a anděla, které můžete dnes vidět v ulicích. Jde o masky v nové verzi modulu Camera Raw 10, kterou před časem vydal Adobe.

Jak efektivně pracovat s inteligentními objekty jsem popsal v článcích Inteligentní objekty a Inteligentní miniobjekty. V tomto článku se dozvíte co jsou Inteligentní masky a jak s nimi pracovat.

Inteligentní masky Camera Raw můžete použít v místních úpravách Štětec, Přechodový filtr, nebo Kruhový filtr. Inteligentní jsou proto, že si je nemusíte malovat sami, ale vytváří se na základě parametrů automaticky.

Volbu maskování najdete dole pod parametry úprav pod názvem Maska rozsahu. Vybrat si můžete ze dvou druhů masek. První je Barva a druhá Světlost. volba Žádné znamená, že masku nechcete použít.

Podívejme se, jak funguje Barva. Po vybrání této možnosti můžeme kapátkem nabrat buď barvu (kliknutím na jedno místo), nebo skupinu barev (kliknutím s podržením tlačítka myši a následným výběrem obdélníka). Pokud se nám barva nelíbí, můžeme opětovným výběrem všechny předchozí výběry zrušit (platit bude jen ten poslední). Pokud chceme vybrat více vzorků barev, nebo jejich skupin, stiskneme před výběrem klávesu Shift. Takto můžeme vybrat až pět barev, nebo pět skupin barev.

Dále můžeme táhlem Rozsah barev upravit rozsah masky. Pokud podržíte Alt a dotknete se táhla, nebo jím táhnete, uvidíte jak maska barvy aktuálně vypadá. Takto vytvořená maska pak zamaskuje masku místní úpravy. Výsledná maska úpravy je průnikem masky úpravy (Štětec, Přechodový filtr nebo Kruhový filtr) a maskou barvy. Pokud ji chcete vidět, zapněte si vpravo dole zobrazení masky při zvolení vhodné barvy a krytí.

Zjistil jsem, že pokud vybereme skupinu barev, program si z ní vybere pět nejvíce reprezentativních odstínů. Barvy se vybírají z ukázaného místa původní neupravené fotografie. Stejně tak se i maska generuje z původní fotografie, ne z té jak ji vidíme při nabírání barev. To je dobré si uvědomit. Pokud před použitím masky barev (nebo světlosti) fotografii výrazněji upravíme, mohlo by se zdát, že program nepracuje správně.

Barvy které nabíráte pomocí kapátka, jsou ukládány do nastavení fotografie a pokud byste stejnou úpravu použili na jinou fotografii, budou použity přesto, že v místě zobrazení kapátek na nové fotografii budou úplně jiné barvy. To je vidět na následujícím příkladu.

Otevřel jsem dvě stejné, jen jinak orientované, fotografie duhy. Nejdřív jsem si na horní fotografii vytvořil místní úpravu s maskou barvy. Nabral jsem azurovou barvu a místní úpravě jsem dal snížení sytosti, aby byla úprava vidět.

Pak jsem tuto místní úpravu zesynchronizoval s dolní fotografií. Vidíte, že i na ní se snížila sytost azurové barvy, přestože je kapátko umístěno na červené.

Na příkladu je také vidět použití „celoplošné“ místní úpravy přechodového filtru na celou fotografii, pomocí umístění přechodu mimo fotografii. To je vhodné právě ke změně nějakého odstínu ve fotografii. Takovýchto „celoplošných“ úprav můžete vytvořit libovolné množství, pokaždé s jinými parametry.

Druhou inteligentní maskou je maska Světlost, generovaná na základě světlosti původní fotografie. Podobá se maskám Luminosity Mask Tonyho Kuypera. Na rozdíl od nich ji ale můžete použít v Camera Raw.

Zadání masky Světlosti je jednodušší, než zadání masky Barvy. Nastavuje se pouze táhly Rozsah jasu a Vyhlazení. Pomocí táhla Rozsah jasu nastavíme interval jasů masky a pomocí Vyhlazení masku zostříme, nebo rozostříme. I zde platí, že při podržení klávesy Alt uvidíme, jak maska vypadá. Tento typ je dobře využitelný například při ztmavení oblohy za členitějším popředím. Odpadne odmaskování popředí, které je většinou tmavší než obloha. Díky masky Světlosti se jej ztmavení nedotkne.

Bohužel místní úpravy lze zatím pouze Synchronizovat a nelze je uložit jako Přednastavení. Našel jsem cestu, jak to obejít, a pokud Adobe tuto volbu v nejbližší aktualizaci neumožní, určitě o tom napíšu.

Pokud se naučíte tyto masky využívat, můžete si příští rok v ušetřeném čase vyrobit masku Mikuláše, čerta, nebo anděla :-) .