Zvýraznění hvězd

V příspěvku Monte Pelmo & Měsíc jsem slíbil článek, ve kterém popíšu způsob, jak jsem zvýraznil hvězdy ve fotografii „Cesta k Velkému vozu“. Tady je.

Jestli jste někdy fotili hvězdy, tak se Vám možná stalo, že při změně velikosti, nebo tisku, jsou hvězdy nevýrazné, nebo se ztrácí.

Je to tím, že v dokumentu zabírá hvězda jen několik málo pixelů (někdy i jen jeden). Záleží pak na algoritmu konkrétního sofwaru, který tiskne, nebo mění velikost obrazu. Někdy hvězda zmizí, jindy je naopak v poměru k okolí větší.

Je dobré, nespoléhat se na software a hvězdy si zvětšit sami. Jenže jak na to? Dát si každou hvězdu do výběru a zvětšit ji dvakrát? To přestane brzy bavit. Nešlo by nějak zvětšit všechny hvězdy najednou?

Napadlo mě, zkopírovat vrstvu s hvězdami do osmi nových vrstev. Každou z nich pak posunout jiným směrem o jeden pixel a dát jim prolnutí Světlejší barva. Protože jsou hvězdy světlejší než obloha, zvětší se v závislosti na počtu zkopírovaných hladin.

Podívejme se, jak se zvětší hvězda o velikosti jeden pixel (na obrázku vlevo). Vedle ní je hvězda, která vznikla pomocí čtyř kopií ve čtyřech kolmých směrech. První kopie byla posunuta o jeden pixel doprava, druhá doleva, třetí nahoru a poslední dolů. Všem těmto vrstvám bylo zadáno prolnutí Světlejší barva.

Vpravo od ní je hvězda posunutá v diagonálních směrech. Poslední hvězda vznikla posunem ve všech osmi směrech.

Abych vytváření kopií urychlil, vytvořil jsem funkci Mikroposun, kterou jsem dal do nového panelu Tools, který si můžete stáhnout ZDE.

Stažený soubor Toools.zip si kdekoliv rozbalte. Obsahuje adresář tools a soubor Instalace panelu Tools 1.pdf, ve kterém najdete návod na instalaci panelu.

Panel zatím obsahuje jedinou funkci  [Mikroposun], po jejímž spuštění se objeví dialog:

V dialogu je znázorněn kříž okolo prostředního bodu. Jednotlivá pole si můžete označit, pokud chcete aby tímto směrem hvězda expandovala, nebo odznačit, pokud si to nepřejete. Alespoň jeden směr musí být vybrán.

Tlačítka [Vše], [X] a [+] slouží k rychlému označení více směrů najednou, jak napovídají jejich názvy.

Pro zvýraznění hvězd zvolte Světlejší barva a Posunout o nastavte na 1. Proč jsem tyto volby do panelu přidal, si můžete přečíst v článku Odstranění lemu.

Po stisknutí [OK] se vytvoří následující skupiny vrstev:

Funkce Mikroposun nejprve vytvoří novou vrstvu ze všech viditelných hladin (Ctrl + Shift + Alt + E) a nazve ji 0. Pak vytvoří jejich osm kopií, které nazve v závislosti na směru a velikosti posunu. Pak tyto vrstvy posune v daném směru o zadaný počet pixelů a přiřadí jim prolnutí zvolené v dialogu. Vypne pak ty vrstvy, které jste v dialogu neoznačili.

Pak sloučí vrstvy do dvou skupin vrstev [+] a [X] podle směru (to pro rychlejší zapínání a vypínání těchto skupin). Tyto dvě skupiny a vrstvu 0 závěrem sloučí do skupiny XY, které přidá masku, stejně jako jednotlivým vrstvám.

Nyní si můžete v panelu Vrstev vše jednoduše měnit. Můžete například zkoušet zapínat a vypínat jednotlivé vrstvy. Nebo snížit skupině XY krytí.

Funkci je potřeba aplikovat jen na hvězdnou oblohu. Toho dosáhnete buď dodatečným zamaskováním terénu v masce skupiny XY, jak je vidět na následujícím obrázku:

Nebo dáte oblohu do výběru před spuštěním funkce Mikroposun.  Ve všech hladinách kromě 0 pak bude použita jen vybraná část, jak je patrné na následujícím obrázku:

Funkci Mikroposun lze spouštět opakovaně s různými parametry. Nezapomeňte, že jako výchozí obraz, je vždy použito to, „co je vidět“.

A teď k fotografii Cesta k Velkému vozu. Nejprve jsem si vybral lasem oblohu (jak je vidět na předchozím obrázku) a pustil funkci Mikroposun se zvýrazněním [+]. Výsledek je níže:

Protože jsem chtěl, aby z nebe vystoupily hvězdy Velkého vozu, tak jsem je vybral do nového výběru (všech sedm hvězd, jednu po druhé, kruhovým výběrem) a pustil funkci Mikroposun se zvýrazněním [Vše] a bylo hotovo:

Díky funkci Mikroposun můžete vše libovolně zkoušet. Můžete zapínat a vypínat hladiny, nebo skupiny hladin. Můžete je také dodatečně maskovat. Rychle tak najdete optimální výsledek.

Teď už Vám nic nebrání, pořádně to rozsvítit! Nebo rožnout? :-)