Mlhy – první poslední

Nejen mlha, ale všechny meteorologické jevy jsou prvním posledním pro každého fotografa. Prohlédněte si pár mlžných fotek z posledního dne roku 2020 a prvního roku 2021.

Oba dny jsme strávili na rodné Moravě v Hostýnských vrších a Vizovické vrchovině. A oba dva dny jsem měl štěstí na mlhu. Zatímco poslední den roku 2020 jsme strávili v mlze, první den roku 2021 nad mlhou.

Pokud si chcete rovnou prohlédnout všechny fotografie klikněte zde.

Fotografie jsem seřadil vždy po dvou. Spodní se zobrazí po přetažení úchopového kolečka zleva doprava.

První dvě jsou z posledního dne roku 2020, jehož část jsme strávili v bukovém lese, který byl ponořen do mlhy, nad níž se drala modrá obloha. Nevěděl jsem, co nejlépe vystihne atmosféry a tak jsem pořídil jednu fotografii s výrazným popředím z rozcuchané trávy a druhou s pohledem vzhůru.

Také další dvě jsou z bukového lesa. Na první je celek a na druhé polocelek se zlomeným stromem.

Prvního ledna 2021 jsme se vypravili na výlet na rozhlednu Doubrava nad Vizovicemi.  Postupně jsme zdolali  Doubravu, Klokočí, Spletený vrch a Janovu horu. Zatímco Vizovice byly po celý den v husté mlze, na hřebenech Vizovických vrchů se před námi otevřela mlžná panoramata. Na prvním vystupuje mlha z lesa. Na druhém jsem do popředí umístil suchou trávu.

Na následujících fotografiích je detail stromů v mlhách a pod ní moře mlh nad Vizovicemi.

Celý den zůstávala mlha v údolích a podle intenzity větru se valila vzhůru, kde se rozplývala. Cestou vytvářela vlny, nebo zakrývala pozadí, aby vynikly objekty v popředí, jak je na dalších dvou fotografiích.

V jednom okamžiku to vypadalo, jako když bouře žene vlny přes ostrovy včetně hřbetu vlny tsunami. Jen místo ničící mořské vody se jednalo o neškodné mlhy.

A nakonec jsem si dovolil převést do černobílé jednu poslední a jednu první mlžnou fotografii.

Pokud si chcete ještě jednou v klidu prohlédnout fotografie, klikněte na následující fotografii.

Ať i Vám vyjdou co nejpříznivější meteorologické podmínky po celý rok 2021! Ať už to budou mlhy, východ slunce, nebo dokonce polární záře!