Kam s nimi? (2)

Možná jste si také dělali úklid ve fotografiích z loňského roku a bylo vám líto, definitivně je smazat. Ale místo, které zabírají, by se hodilo. Napadlo mě, vyrobit si z nich mozaiku.

K vytvoření mozaiky jsem si vybral freewarový program Mosamic. Stáhnout si jej můžete například ZDE.

Program má velmi jednoduché rozhraní. Na úvodní obrazovce si nejprve pomocí tlačítka Tiles library vytvoříte knihovnu fotografií, ze kterých chcete mozaiku vyskládat. V následném dialogu můžete přidat libovolný adresář včetně podadresářů, ve kterých máte uložené fotky ve formátu JPG. Takovýchto adresářů si můžete přidat libovolné množství a teprve při tvorbě mozaiky se rozhodnout, které z nich použijete.

Pokud stisknete Create a new mosaic, vybetere si v následném okně fotografii, kterou budete chtít vytvořit jako mozaiku. V dalším okně si pak můžete vybrat, jestli chcete mozaiku vyskládat z fotografií, nebo jen z barev. Pro náš účel zvolíme Photo mosaic.

V dalším dialogu pomocí posuvníku zvolíte hustotu dlaždic mozaiky. Tlačítkem Advance settings, ke kterému se vrátím později, můžete zadat podrobné parametry mozaiky.

V následujícím dialogu pak vyberete knihovny fotografiií, které chcete pro vyskládání použít. Pokud jste žádné knihovny ještě nevytvořili, můžete tak učinit tlačítkem Open tiles library.

Nakonec stisknete Create mosaic image a počkáte na výsledek, který si pomocí Save as.. uložíte do souboru ve formátu JPG.

  • Vybraná fotografie

  • Počet dílků

  • Výběr knihovny fotografií

  • Výsledná mozaika

Vzhled mozaiky lze ovlivnit podrobnými parametry, které zadáte výše zmíněným tlačítkem Advance settings. Zobrazí se dialog obsahující tři záložky.

V první z nich Quality si nastavíte kvalitu rozlišení detailů a velikost jednotlivé dlaždice.  Čím vyšší kvalita, tím je věrohodnější výsledek a tím déle trvá vytvoření mozaiky. Velikost dlaždice určuje velikost výsledné mozaiky v pixlech.

V záložce Tiles můžete nastavit opakovatelnost fotografií. Pokud ji zakážete, bude každá fotografie použita pouze jednou. Abyste tuto volbu mohli použít, musíte mít dostatečné množství fotografií. Druhá volba vede k náhodnějšímu výsledku.

V záložce Colours můžete zakázat (nebo povolit) barevnou úpravu fotografií a zvolit míru prosvítání orginální fotografie.

K těmto nastavením se můžete libovolně vracet a vyzkoušet si tak různé varianty pro optimální výsledek.

  • Kvalita a velikost dílků

  • Opakování a umístění

  • Přizpůsobení barev a prolnutí

Ne pro všechny varianty nastavení se povede mozaiku vytvořit. Někdy se stane, že výsledkem je bílá plocha. V takovém případě je nutné program vypnout a spustit znovu s jinými parametry.

A takto pak vypadá předloha a výsledná mozaika.

Mozaiku nemusíte vytvářet jen z fotek, které chcete smazat. Můžete si ji vytvořit i když žádné fotky nevlastníte! V dialogu Tiles collections si pomocí tlačítka Import Flickr photos můžete stáhnout fotografie s libovolným tématem. Stačí zadat text, který mají názvy fotografií obsahovat a jejich počet od 100 do 1000.

Pokud si mozaiku vytvoříte, nezapomeňte si ji vytisknout a dát třeba na magnetickou zeď, aby vám připomínala uplynulý rok.

Pak už nic nebrání definitivnímu smazání nepotřebných fotografií.