HDR pomocí masek světlosti

Jak jsem slíbil minule v článku Úpravy masek světlosti, ukážeme si dnes, jak pomocí masek světlosti a jejich úprav složit HDR fotografii.

Pokud vytváříte HDR automaticky, ať už pomocí modulu Camera RAW, nebo pluginy Photoshopu, výsledek ne vždy odpovídá Vaší představě. Pokud si vytváříte HDR sami, je jen na Vás, jak bude výsledek vypadat. Princip „ručního“ vytvoření HDR fotografie je následující. Buď umístíte tmavší fotku do vrstvy nad světlejší, zakryjete ji černou maskou a pak ji odkrýváte nad místy, kde jsou na spodní fotce přepaly. Nebo umístíte světlejší fotku do vrstvy nad tmavší a odkrýváte podpaly.

A jak nám při tom můžou pomoci masky světlosti? Při odkrývání horní masky, ochrání jednoduše přechody mezi světly a stíny. Já používám tento postup :

Nejprve otevřu všechny fotky najednou v Camera RAW a nastavím společně vyvážení bílé, korekci objektivu, vinětaci, zostření a podobně.

Pak tyto fotografie otevřu jako objekty a vytvořím z nich jeden soubor, ve kterém je v každé vrstvě právě jedna fotografie buď ručně pomocí Ctrl+C a Ctrl+V jednotlivých fotografiií, nebo jednoduše funkcí „Štos“ z mého panelu Tools, který je ke stažení pod článkem.

Nyní tedy mám tři zarovnané vrstvy, které si seřadím tak, aby nahoře byla vrstva 1 – přeexponovaná fotografie, uprostřed vrstva 3 – podexponovaná fotografie a dole vrstva 2 – normální expozice.

Okna Vrstev a Kanálů

Nyní si nejprve upravím v Camera Raw fotografii 2 – středové expozice. Zvýším jí kontrast, zřetelnost a živost. Případně zvýším odstranění oparu.

Úprava středové expozice v Camera RAW

Z takto upravené fotografie vytvořím masku Světla+, kterou zamaskuji podexponovanou fotografii – 3. Při vytváření masky je viditelná jen vrstva 2 a aktuální vrstva 3, které masku přiřadím, jak je patrné z obrázku.

Maska Světla+ a nastavení vrstev v okamžiku jejího vytvoření

Když nyní zviditelním vrstvu 3, zbavím se sice přepalů, ale fotografie nevypadá hezky.

Použití plné masky Světla+

Proto použiji postup z minulého článku. Pomocí Shift a kliknutím na ikonu Skupiny vrstev vytvořím z aktuální  vrstvy 3 skupinu vrstev Skupina 1, které přiřadím černou masku. Tu postupně odkrývám bílým štětcem s krytím 30% v místě přepalů, tak abych se jich zbavil. Také vrstvu  3 lze dodatečně poklepáním upravit v CR zvýšením kontrastu a zřetelnosti.

Zamaskovaná maska Světla+ s nastavením vrstev

Nyní už zbývá jen nahradit podpaly světlými částmi z přeexponované fotografie 1. Při vypnuté aktuální vrstvě 1 si vytvořím masku Stíny+ a přiřadím ji vrstvě 1.

Maska Stíny+ a nastavení vrstev v okamžiku jejího vytvoření

Tu zviditelním a stejně jako v předchozím případě, vrstvě 1 vytvořím skupinu vrstev Skupina 2 s černou maskou, kterou postupně odkrývám v místech největších podpalů. Také vrstvu 1 můži upravit v CR, nebo jí přidat libovolný filtr.

Konečné nastavení vrstev před sloučením

Když jsem s výsledkem spokojen, sloučím vše do jedné vrstvy, například funkcí Viditelné do horní vrstvy z panelu Tools, který je ke stažení pod článkem, nebo ručně pomocí Ctrl+Shift+Alt+E. Novou vrsatvu převedu na inteligentní objekt a doupravím, jako standardní fotografii.

Vrstvy sloučené do inteligentního objektu a použití inteligentních filtrů

Takto vypadají zdrojové neupravené fotografie.

Původní fotografie

A takto vypadá výsledná HDR fotografie.

Výsledná HDR

Tato metoda má výhodu v dodatečné úpravě, kdy jen pomocí malování do masek odkrývajících skupiny vrstev, nebo přidáváním filtrů zdrojovým fotografiím, nebo opětovnou editací v CR můžu měnit výsledný vzhled fotografie. Pokud pak chci nový výsledek promítnout do sloučené vrstvy, použiji funkci „Viditelné do vybraných vrstev z panelu Tools, jak jsem popsal v článku Viditelné do vrstev.

Možností, jak vytvářet HDR fotografie s pomocí LM je samozřejmě více a určitě se k některým z nich ještě vrátím.