LAB 2

V článku LAB inteligentně jsem popsal, jak pomocí inteligentní vrstvy editovat kanály LAB bez nutnosti přepínání barevného prostoru. Po zkušenostech s používáním funkce LAB barvy, jsem provedl drobné úpravy . . .

Upravil jsem panel Tools 1.3, který si můžete kliknutím na odkaz stáhnout.

K nové funkci [LAB update] se vrátím později. Podívejme se nejprve na nové možnosti funkce [LAB color].

Nově můžete zadávat Posun rohů křivek A a B i zápornými hodnotami. Kladné hodnoty barvy zvýrazňují, záporné barvy potlačují. Pokud zadáte posun -127, převede se obraz do černobílé fotografie vygenerované z kanálu L. Úpravou tohoto kanálu pak můžete ovlivnit jeho vzhled.

Nově přibyla možnost Fixovat střední bod křivek A a B. K čemu tato možnost slouží?

Zatím jsme ovlivňovali všechny barvy na fotografii. Buď jsem je zvýraznili, nebo naopak potlačili. Je ale možné ovlivnit pouze některé barvy. Abychom to mohli udělat, musíme křivky kanálů A a B zafixovat v jejich středu. Pokud křivka nebude středem procházet, dojde ke změně barev (lze tak například přidat barevný nádech černobílé fotografii). Pokud ale chceme upravit barvy separátně, musíme si na křivkách A a B zafixovat střední bod. To se stane, pokud zvolíme [x] Fixovat střední bod křivek A a B. Tato volba přesně zafixuje střední body (dokonce trojnásobně, aby docházelo k co nejmenšímu ovlivnění druhé barvy).

Na příkladu vidíte, jak po zafixování bodů, ovlivníte jen červenou barvu. Nejprve ji přetažením červeného rohu  kanálu A do středu, zvýrazníme.

A pak přetažením červeného rohu  kanálu A nahoru, naopak potlačíme.

Naopak, pokud provedeme potlačení zelené v kanálu A a žluté a modré v kanálu B, zbude nám na fotografii jen červená barva, jak je patrné na následujícím obrázku.

Fantazii se meze nekladou. Nebojte se vyzkoušet si libovolné úpravy. V následujícím příkladě jsou v kanálu A zvýrazněny zelená a červená. Kanál B je beze změn a tak se změny netkly modré oblohy.

Někdy se stane, že bychom potřebovali vyměnit obsah inteligentní vrstvy LABcolorFzC, protože se změnil obsah, z něhož byla při prvním spuštění funkce LAB color vytvořena (viz. LAB inteligentně).

K tomu slouží nová funkce [LAB update]. Po spuštění funkce se zmrazí inteligentní vrstva LABcolorFzC. Pak se z aktuálně viditelných vrstev vytvoří vrstva, kterou se uvnitř inteligentního objektu nahradí vrstva LABcolorFzC. Inteligentní objekt se uzavře a inteligentní vrstva LABcolorFzC zpět zviditelní.

Při použití této funkce zůstane nezměněn obsah masek a všech ostatních vrstev, včetně vrstev úprav, uvnitř inteligentní vrstvy LABcolorFzC. Nemusíme je tedy znova nastavovat. Toho lze využít, pokud se změní výřez, nebo něco dodatečně upravíme v původní fotografii.

Nebojte se vyzkoušet, jaké mají změny úprav křivek v kanálech LAB vliv na barvy fotografie. Díky úpravě v inteligentní vrstvě se můžete kdykoliv vrátit k původní fotografii.