Prezentace panoramat ve Photoshopu

Po zveřejnění článku Vyhlídky nad Vltavou jsem byl dotázán, zda jsem pohyblivá panoramata v záhlaví článku vyráběl ve Photoshopu a pokud ano, tak jak. Odpověď zní ano a postup naleznete v tomto článku.

Nejdříve si musíme rozmyslet, jaké rozměry bude mít výsledné video. Pro náš příklad jsem zvolil rozměry 800×600 bodů. Můžete si samozřejmě zvolit libovolný jiný rozměr.

Spustíme Photoshop a pomocí Ctrl+N vytvoříme nový dokument o zvolených rozměrech 800×600 bodů. Pak si do druhého okna otevřeme panorama a pomocí Alt+Ctrl+I změníme jeho velikost tak, aby byla výška shodná s výškou nového dokumentu.

Změna velikosti panorama podle výšky.

Pomocí Ctrl+A panorama vybereme a pomocí Ctrl+C jej zkopírujeme do schránky. Přepneme se do nového dokumentu a pomocí Ctrl+V panorama vložíme do nové vrstvy. Zapneme si okno Časová osa (pokud ho ještě nemáme) a stiskneme tlačítko Vytvoř časovou osu videa. Vznikne nám 5s video s Vrstva 1 s ukazatelem času nastaveným na 0 a panorama zarovnané na levý okraj.

Zobrazení panelu Časová osa.

Panel Časová osa po vytvoření časové osy videa.

Přepneme si na nástroj posunu V a posuneme panorama na pozici, odkud chceme začínat s posunem. Pokud chceme začínat na levém okraji panoramatu a pohybovat jím zleva doprava, tak s panoramatem neposouváme.

Pomocí dolního posuvníku zobrazení zvolíme vhodné měřítko a pomocí pravého okraje Vrstva 1 změníme čas trvání videa na libovolnou hodnotu, například 20s.

Abychom mohli časovat polohu panorama rozklikneme šipku vlevo od Vrstva 1 a klikneme na hodiny na řádku Polohu.

Nastavení klíčového snímku na začátek.

Nyní si přesuneme ukazatel pozice videa  na horním okraji na čas, po který chceme mít stejný záběr, například 2s, a přidáme klíčový snímek kliknutím na ikonu na řádku Polohu.

Pak si přesuneme ukazatel pozice videa na horním okraji na čas, v němž chceme mít zobrazen pravý okraj panoramatu, například 18s a přesuneme panorama pomocí nástroje přesunu V. Automaticky se vytvoří klíčový snímek. Poslední 2s bude video zobrazovat pravou část panoramatu.

Nyní si můžeme video pro kontrolu přehrát. Pokud bude příliš pomalé, nebo naopak rychlé, můžeme čas trvání změnit, případně posunout pozice klíčových snímků.

Takto si můžeme vytvářet libovolný posun panoramatu v čase. Je třeba jen dodržet pravidlo : nejprve posunout jezdcem času a teprve pak posunout panoramatem nástrojem posunu V.

Pokud budeme ukládat panorama jako video, můžeme si do zvukové stopy přidat i hudbu.

Nakonec si video vyexportujeme pomocí dialogu Vykreslit video ( šipka vlevo dole na panelu Časová osa). V něm si zvolíme formát, velikost, název a umístění videa podle potřeby.

Dialog exportu videa.

Jinou možností je video uložit jakou soubor GIF pomocí dialogu Uložit pro web (Alt+Shift+Ctrl+S). Takto vznikl náhledový obrázek pro tento článek, zatímco pohyblivá panorama v záhlaví článku Vyhlídky nad Vltavou vznikly jako video ve formátu mp4.

Dialog Uložit pro web pro vytvoření souboru GIF jako videa.

Tento způsob má tři omezení. GIF nepodporuje zvuk a podporuje maximálně 256 barev a Photoshop podporuje tvorbu GIFu s maximálně 500 snímky. To při 30 snímcích za minutu představuje asi  17s. Zatímco s prvními dvěma omezeními nelze nic dělat (jedině snad vybrat panorama laděné jen do jedné barvy, protože 256 barev se vytvoří vždy jinak podle fotky), třetí se obejít dá. Jak, to si můžete přečíst tady.

Když vyzkoušíte výše uvedený postup, získáte nový způsob prezentací panoramat, který je vhodný třeba pro promítání.