Jak na olej

Pokud jste si v článku o Východních fjordech všimli olejomalby na jeho konci, určitě jste odhalili, že se nejedná o skutečný obraz, ale že jsem ho vyrobil z fotografie. Jak, to si můžete přečíst v tomto článku.

K vytvoření obrazu mě inspirovaly opravdové obrazy v místní kavárně a úchvatná krajina kolem. Už když jsem fotil krajinu s horami, domem a lupinami, představoval jsem si při tom výsledný obraz.

Ve Photoshopu existuje speciální filtr Olejomalba. Najdete jej v menu pod FiltrStylizaceOlejová malba…. Abyste jej mohli použít, musíte mít v předvolbách Výkon Photoshopu nastavit [x] Používat grafický procesor.

Filtr obsahuje několik posuvníků. První z nich Stylizace upravuje styl tahů štětcem v rozsahu od napatlaného vzhledu na hodnotě 0 až k plynulým tahům 10.

Čistota upravuje délku tahů od nejkratších a nejkostrbatějších 0 k nejdelším a nejplynulejším 10.

Měřítko upravuje reliéf zjevné tloušťky malby a přechází z tenkého povrchu 0 až k silnému povrchu dodávajícímu zdobné linie ve stylu obrazů Vincenta van Gogha 10.

Detaily štětin slouží k nastavení míry, do jaké bude zjevné odsazení vlasu štětce, a pohybuje se od jemného 0 až k silným rýhám 10.

Pokud zvolíte [x] Osvětlení, pak posuvník Úhel upravuje úhel odsazení světla (nikoli tahu štětcem). Toto nastavení je důležité, pokud olejomalbu začleňujete do jiné scenérie.

Lesklost slouží k úpravě jasu zdroje světla a velikosti odrazu povrchu malby.

Ať jsem nastavil posuvníky jakkoli, výsledek mě nikdy neuspokojil v celé ploše obrazu. Buď se mi líbilo vykreslení oblohy, ale lupinám scházely detaily, nebo naopak.

Vymyslel jsem si proto následující postup.

Fotku jsem si převedl na inteligentní objekt a ten jsem si zkopíroval tolikrát, kolik jsem chtěl mít různých nastavení filtru. Dole jsem nechal původní vrstvu a nad ni umístil vrstvy Obloha, Hory, Louka, Dům a Lupiny. Jako když malíř na sebe vrství jednotlivé části obrazu.

Začal jsem spodní vrstvou Obloha, kterou jsem jako jedinou nechal viditelnou, Na ní jsem pak aplikoval filtr Olejová malba… s nastavením, nejvhodnějším pro samotnou oblohu. Ostatním částem obrazu jsem nevěnoval pozornost.

Pak jsem zviditelnil a zaktivoval vrstvu Hory, na kterou jsem aplikoval filtr s takovým nastavením, aby se mi líbily hory, bez ohledu na ostatní části obrazu. Poté jsem vrstvě přidal černou masku a štětcem zviditelnil vše mimo oblohy.

Stejný postup jsem pak aplikoval na vrstvu Louka.

Nakonec jsem přiřadil filtr se speciálním nastavením i vrstvám Dům a Lupiny. V nich jsem v maskách odkryl část týkající se domu a lupin.

Nakonec jsem sloučil vrstvy OblohaLupiny do skupiny vrstev. Jejím zapnutím, nebo vypnutím jsem mohl porovnávat původní fotografii s výslednou olejomalbou.

Protože jsem použil inteligentní vrstvy, mohl jsem využít jejich výhod.

Všechny filtry můžu editovat a měnit jejich parametry.

Pomocí úpravy masek můžu ovlivnit, které části budou vidět.

Protože jednotlivé vrstvy vznikly kopírováním inteligentního objektu, stačí upravit kterýkoliv z nich a změna se promítne do všech ostatních. Jednoduše tak mohu změnit expozici, nebo cokoli jiného, celému obrazu.

A naopak můžu přidáním nového filtru do jednotlivých vrstev změnit jen vybranou část obrazu. Například zesvětlit, nebo ztmavit jen oblohu.

A takto pak vypadá výsledek a původní fotografie :

Fotografii jsem pomocí inteligentních vrstev a jejich masek rozdělil na samostatné části, na které můžu aplikovat různé úpravy. Současně můžu editací výchozího inteligentního objektu měnit celou fotografii.

Tento postup můžu použít i v případě jakýchkoli jiných filtrů. Například HDR, zostření, nebo rozostření.

Určitě stojí za to, si tento postup, nebo i filtr Olejová malba… vyzkoušet! :-)