Přednastavení pro Camera Raw

Většina z těch, kdo používají pro správu fotografií Lightroom, v něm fotografie i vyvolávají modulem Develop a teprve pak je upravují ve Photoshopu.

Při vyvolání v Lightroomu pak často používají přednastavení (Presety), které si sami vytvořili, dostali od kamaráda, stáhli zdarma z internetu, nebo zakoupili.

Dialog pro vytvoření přednastavení v Lightroomu.

Pokud dáváte přednost vyvolávání fotografií v Camera Raw, tak i zde můžete použít vlastní přednastavení.

Záložka přednastavení v Camera Raw a symbol nového přednastavení.

Přednastavení nemusí obsahovat vlastnosti všech záložek Camera Raw. V dialogu Nové přednastavení si můžete vybrat, kterých položek se bude přednastavení týkat. Na ostatní pak nebude mít přednastavení vliv.

Dialog nového přednastavení v Camera Raw.

Například volba Základní, tak ovlivní jen úvodní záložku Camera Raw.

Volba prvků pro nové přednsatavení.

Mě zajímal spíš převod presetů z Lightroomu do Camera Raw. Obě přednastavení lze sice exportovat i importovat, ale mají jiný formát, takže to nejde přímo.

Přednastavení pro Lightroom mají příponu lrtemplate a jsou typicky umístěny v adresáři  C:Users….AppDataRoamingAdobeLightroomDevelop PresetsUser Preset.

Přednastavení pro Camera Raw mají příponu xmp a jsou v adresáři  C:Users….AppDataRoamingAdobeCameraRawSettings.

Metoda, jak převést soubor lrtemplate do xmp sice existuje (je popsána například zde), ale je poněkud zdlouhavá, zvlášť pokud bychom chtěli převést více přednastavení najednou.

Proto jsem vytvořil jednoduchý program Lr2Ps.exe, který si můžete stáhnout zde. Jeho použití je velmi jednoduché. Stačí jej nakopírovat do adresáře, kde máte nahrány soubory přednastavení Lightroomu a spustit jej. Automaticky se ve stejném adresáři vytvoří soubory pro Camera Raw s příponou xmp. Ty si pak nakopírujete do adresáře …Settings, nebo naimportujete do Camera Raw.

Přiznám se, že přednastavení příliš nepoužívám. Vytvořil jsem si ale speciální sadu, která nuluje jednotlivé záložky Camera Raw. Pokud se při úpravách v Camera Raw dostanu do nežádoucího bodu, většinou změnou mnoha parametrů, slouží mi k rychlému vynulování parametrů dané záložky. Přednastavení 00 Vše, pak nuluje všechny záložky. Tato přednastavení si můžete stáhnout zde.

Nulovací přednastavení.

Pokud Vás přednastavení zaujala, tady si můžete pár stáhnout  a sami si jevyzkoušet. V adresáři Lr jsou přednastavení pro Lightroom, v adresáři Ps pak přednastavení pro Camera Raw. Přednastavení pro Lightroom jsem získal z volných zdrojů z internetu a programem Lr2Ps.exe jsem je převedl do formátu pro Camera Raw.

Upozornění : do adresářů uvedených výše si nahrajte samotné soubory lrtemplate, respektive xmp, ne podadresáře!

Pokud upravujete větší množství podobných fotografií, mohou Vám přednastavení ušetřit čas. Ten pak můžete věnovat samotnému fotografování.