Ortonův efekt

Autorem Ortonova efektu je kanadský fotograf Michael Orton, který se při fotografování na analog snažil napodobit zasněné akvarely. 

Exponoval vždy jedno políčko se správnou expozicí i zaostřením a druhé políčko lehce rozostřené a přeexponované o dva stupně EV. Oba negativy pak dal na sebe a v temné komoře z nich vyrobil jednu fotografii, která vypadala jakoby rozmazaně, ale měla stále patrné obrysy. Obecně lze Ortonův efekt nazývat efektem zasněné fotografie.

V době digitálních úprav nám stačí jedna správně exponovaná i zaostřená fotografie. Na internetu můžete najít bezpočet návodů, jak to provést. Já jsem si jej modifikoval tak, aby byl efekt dodatečně editovatelný.

Nejprve si pomocí Ctrl+J vytvořím kopii vrstvy, na kterou chci efekt použít.
Pak ji převedu na inteligentní objekt (Vrstva – Inteligentní objekty – Převést na inteligentní objekt).
Pak na inteligentní objekt aplikuji křivky (Obraz – Přizpůsobení – Křivky) a vyberu přednastavení – Světlejší RGB.
Ikonou vpravo od Křivek nastavím efekt prolnutí na Závoj.
Pak přidám filtr Gausovské rozostření (Filtr – Rozostření – Gausovské rozostření) s hodnotou poloměru 25.
Ikonou vpravo od Gausovského rozostření nastavím efekt prolnutí na Násobit.
Tím je efekt hotový.

Výhodou tohoto postupu je, že se efekt aplikuje na inteligentním objektu kopie vrstvy. Můžete si pak dodatečně měnit všechny parametry efektu tak, abyste byli s výsledkem spokojeni.
Můžete nastavit poklepáním na název filtru jeho vlastnosti. U rozostření jeho míru pomocí poloměru. U křivky její tvar a tím i míru zesvětlení.
Poklepáním na ikonu vpravo od názvu filtru můžete nastavit volby prolnutí filtru. U křivky jej můžete zkusit změnit ze Závoj na jiný, například na Zesvětlit. U rozostření je prolnutí nastaveno na Násobit, ale opět si můžete vyzkoušet i jiné, například Ztmavit. A samozřejmě zvolit míru efektu. K těmto změnám se můžete kdykoliv vrátit a tak přizpůsobit efekt individuálně podle fotografie.

Samozřejmě také můžete v masce inteligentního filtru vymaskovat, na kterou část fotografie filtr použijete.
V neposlední řadě pak můžete zvolit prolnutí inteligentního objektu s původní vrstvou. Pokud by Vám například vadilo, že světla se rozplizla moc, stačí dát horní vrstvě prolnutí světlejší barva.

Vše můžete opět zamaskovat a určit míru krytí. Experimentům se meze nekladou. Například můžete celý proces zopakovat vícekrát.

Pro snadnější použití jsem celý postup nahrál do akce, kterou si můžete stáhnout zde.

Efektu je dobré používat s mírou. Je totiž až příliš rozpoznatelný. Někdy stačí jej použít jen na část fotografie a to tam, kde bude uvěřitelný (například v mlžných částech krajiny), nebo naopak vytvořit neskutečnou fotografii.

Na závěr si můžete prohlédnout fotografii s dvojnásobným efektem aplikovaným jen na třešně a pampelišky. Po jejím rozkliknutí si můžete prohlédnout všechny předešlé varianty.

Až letos zase rozkvetou třešně a pampelišky, pokusím se o tento efekt přímo při focení a to jak digitální zrcadlovkou, tak i Flexaretou. Jestli, a jak se mi to povede, si budete moci přečíst někdy příště.