Inteligentní objekty

Inteligentní objekty při úpravách fotografií jsou možností, jak provádět úpravy nedestruktivně. Hlavně ale umožňují dodatečně měnit parametry všech úprav, které jste při editaci fotografie prováděli.

Jednou z možností, jak inteligentní objekt z fotografie vytvořit, je otevřít ji pomocí Camera Raw. A to tak, že při otvírání souboru buď podržíme klávesu Shift, nebo si tuto vlastnost nastavíme rovnou v nastavení Camera Raw kliknutím na formát otevíraného souboru.

V dialogu Volby pracovního postupu zaškrtneme [x] Otevřít ve Photoshopu jako objekty.

S takovýmto inteligentním objektem můžeme pracovat stejně jako s jakoukoli vrstvou. Můžeme na něj například aplikovat vrstvy úprav.

Výhodou je, že poklepáním na značku inteligentního objektu, se nám otevře Camera Raw se stejným nastavením, jako když jsme fotografii otvírali a my můžeme všechny zadané parametry editovat.

Na rozdíl od normální vrstvy lze inteligentnímu objektu přiřadit inteligentní filtr. Lze přiřadit více filtrů včetně externích. Filtry se na objekt aplikují postupně se zdola nahoru. Nevýhodou je, nemožnost přiřadit masku každému filtru zvlášť. Použít lze jen společnou masku pro všechny filtry. Snad Adobe tento nedostatek časem odstraní.

Výhodou inteligentního filtru je, že poklepáním na název filtru, lze editovat jeho parametry podobně, jako inteligentní objekt.

Poklepáním na ikonu vpravo od názvu, lze zvolit krytí a režim prolnutí pro každý filtr zvlášť.

S inteligentními objekty můžete pracovat stejně jako s normálními vrstvami. Můžete je kopírovat pomocí Ctrl+J, přiřadit jim masku, nebo jim měnit krytí a režim prolnutí. Výhodou oproti normálním vrstvám je, že pokud jej upravíme v Camera Raw, aplikuje se změna na všechny  jeho kopie.

Další obrovskou výhodou je, že lze jednoduše vyměnit fotografii za jinou. Při této akci se vymění zdroj ve všech jeho kopiích, podobně jako při editaci. Výměna se provede z menu VrstvaInteligentní objekty volbou Nahradit obsah….

Můžeme si tedy vytvořit vzorové soubory úprav. Ty kdykoliv později otevřít,  vyměnit v nich fotografii a máme hotovo.

Pokud chcete při výměně zdroje použít nastavení Camera Raw z předchozí fotografie (například se jedná o podobnou fotografii ze série), zkopírujte soubor XMP původní fotografie a přejmenujte jej na jméno nové fotografie.

Hlavní nevýhodou používání inteligentních objektů je, zvláště při použití inteligentních filtrů, velká spotřeba paměti vašeho systému a z toho vyplývající pomalost práce. Proto jsem je, přes jejich nesporné výhody, používal jen velmi sporadicky.

Časem jsem ale přišel na způsob, jak toto omezení obejít. Postup jsem popsal v článku Inteligentní mini objekty.