Kalendář 2019

Pokud jste příznivci plánovacích kalendářů, jejichž šablonu na letošní rok jsem dal před rokem k dispozici v článku Kalendář 2018 , mohl by Vás zajímat tento článek. 

Letos jsem se totiž, místo pracného vytváření šablony, vyrobil skript, kterým si šablonu vytvoříte sami podle Vašich představ. Skript si můžete stáhnout buď kliknutím na následující odkaz Kalendar.jsx, nebo v sekci download pod článkem.

Skript spustíte pomocí menu Soubor – Skripty – Procházet. V dialogu vyberte soubor skriptu a spustí se následující dialog :

Opakované spouštění skriptu výše popsaným způsobem, není samozřejmě ideální. Je proto nejlepší, vytvořit si Akci, kterou pak skript budete spouštět. Jak na nahrání akce, jsem popsal v článku Akce.

Dialog se skládá ze čtyř částí. V prvním řádku si můžete zapamatovat libovolné nastavení, které použijete, pro opakované spuštění dialogu. V seznamu jsou vždy minimálně tři položky. První má název „Poslední použité„. Pokud ji vyberete je v ní nastavení dialogu při jeho posledním použití. Další dvě jsem nastavil tak, jak jsem kalendář vytvářel v uplynulých dvou letech. Tedy „A3 – foto 1:3 vlevo“ a „A3 – 3x foto 1:1 vlevo„. Tato tři nastavení nelze smazat. Ostatní nastavení si můžete přidat tlačítkem [Ulož] , nebo je odstranit tlačítkem [Smaž].

V praxi je používám tak, že nejprve opakovaně skript spouštím z různými geometrickými parametry tak dlouho, až jsem spokojen a pak si nastavení uložím. Kdykoli potom můžu stejné nastavení použít na jiný měsíc, nebo popis sloupců.

V druhé části se zadává šířka a výška listu kalendáře, požadovaný rok a měsíc kalendária a typ fontů všech textů. Rozměry listu kalendáře se stejně jako všechny další rozměry zadávají v mm. Po odkliknutí OK se vytvoří nový dokument s názvem „ROK MĚSÍC„, se zadanými rozměry s rozlišením 300 bodů na palec. Rok lze zadat v rozsahu 2018 až 2099. Měsíc lze zvolit buď jeden, nebo „Všechny„. V tom případě se vytvoří 12 nových dokumentů pro všechny měsíce daného roku. Počítejte s tím, že to bude chvíli trvat.

V praxi si nejprve odladím jeden měsíc. Většinou ten s nejdelším názvem (ČERVENEC) a pak si nechám vytvořit všechny měsíce.

Ve třetí části se zadávají rozměry a umístění kalendária a jeho textů. Umístění se vztahuje k souřadnému systému Photoshopu. Počátek je v levém horním rohu, osa X roste směrem doprava a osa Y dolů.

Rozměry kalendária jsou vnějšími rozměry. dovnitř nich jsou pak kresleny čáry obrysu.

Texty jsou zarovnány na střed základny. „Velikost“ textů je totožná s velikostí ve Photoshopu, není tedy výškou největšího písmene. Zhruba platí že je 1.2x výškou největšího písmene. Je proto nejlepší si to vyzkoušet. „Delta Y textů“ je vzdáleností základny textu od čáry pod ním.

Šířka sloupců“ je vnitřním rozměrem sloupců, do kterých jsou vpisovány čísla a názvy jednotlivých dnů.

Počet sloupců“ je možné zadávat od 0 do 4. Pro tento počet si pak můžete (nemusíte) zadat text vypisovaných nadpisů. Při počtu 0 budou vykresleny jen sloupce se dny a čísly. Rozměry těchto sloupců jsou dopočítány tak, aby byla zachována celková vnější šířka kalendária. Tloušťky čar se definují zvlášť pro vnější a vnitřní oddělující jednotlivé dny.

V poslední části se zadává počet fotografií od 0 do 3 a jejich vnější rozměry a umístění. Dovnitř těchto rozměrů budou nakresleny rámečky fotografií tloušťkou vnějších čar. Při počtu 0 nebudou žádné rámečky vykresleny. Můžete tak vytvořit plánovací kalendář bez fotografií.

Po ukončení dialogu [OK] se vytvoří nový dokument. Jsou v něm dvě skupiny vrstev a  vrstva Pozadí. Tu ní si můžete libovolně vybarvit, nebo do ní něco nakreslit.

Skupina vrstev Kalendář se skládá z vrstvy měsíce, ve které je text měsíce. Pod ní je vrstva s rámečky kalendária. A pod ní tři skupiny vrstev.

Ve skupině vrstev Sloupce je tolik vrstev s texty, kolik jste zadali počtů sloupců.

Následují dvě podobné skupiny vrstev. Ve skupině Čísla jsou čísla dnů v měsíci a ve skupině Dny jsou názvy dnů v měsíci.

Obě skupiny obsahují tři vrstvy. V první jsou texty dnů nebo čísel. Ve druhé je vrstva s maskou, v níž jsou vyříznuty díry pro podbarvení nedělí a svátků. V poslední je totéž pro soboty. Pro čísla jsem nechal vrstvy průhledné. Pro dny jsem neděle vyplnil červenou a soboty růžovou. Sami si můžete zvolit barvu podbarvení jakou chcete, třeba podle převládajícího tónu fotografie. Stačí nabrat kapátkem I barvu a plechovkou G vyplnit vrstvu Neděle, nebo Soboty. Já je obě vyplňuji stejnou barvou a pak krytím snížím světlost pro vrstvu Soboty. Pokud chcete barvu odstranit stačí ji buď vyplnit bílou, nebo vybrat Ctrl+A a smazat klávesou Delete.

Skupina vrstev Fotky obsahuje dvě až čtyři vrstvy v závislosti na počtu fotografií. V první vrstvě jsou vykresleny rámečky okolo fotografií. V následujících vrstvách je vždy průhledná vrstva určená pro vložení Vaší fotografie s maskou, která určuje její viditelnost.

Jednotlivé fotografie vložíte následujícím způsobem. Otevřete si fotografii, kterou chcete do kalendáře vložit. Vyberte ji pomocí Ctrl+A a vložte do schránky Ctrl+C. Přepněte se do dokumentu kalendáře, rozklikněte skupinu vrstev Fotky a zaktivujte vrstvu, kam chcete fotku vložit (například „Foto 1„). Pozor, aktivní musí být prázdná vrstva, ne její maska! Pak vložte fotografii pomocí Ctrl+V. Pokud by se stalo, že se fotografie nevloží do požadované vrstvy, ale do nové samostatné, jednoduše přetáhněte do této nové vrstvy masku z požadované vrstvy. Nakonec fotografii umístěte do rámečku pomocí nástroje posunu V, nebo nástroje Libovolná transformace Ctrl+T. Pokud chcete fotografii vyměnit za jinou, tak ji nejprve vyberte Ctrl+A a smažte tlačítkem Delete. Pak můžete do vrstvy vložit jinou, výše popsaným způsobem.

Všechny vygenerované vrstvy můžete samozřejmě upravovat nástroji Photoshopu. Můžete jim měnit barvu, velikost, nebo umístění, dle Vašeho uvážení.

Konečný výsledek si pak můžete vytisknout na Vaší tiskárně, nebo nechat vyrobit v nějakém profesionálním fotolabu, například CeWe. V jejich programu si musíte nastavit vlastní rozvržení, ve kterém smažete všechny prvky. Pak do prázdné stránky vložíte jako pozadí celou stránku měsíce vygenerovanou skriptem ve Photoshopu a uloženou do formátu JPG.

Pokud by Vám něco nefungovalo, nebo byste nevěděli, jak něco upravit, neváhejte se na mě obrátit. Když budu vědět, rád pomůžu. A když mi pošlete ukázku Vašeho kalendáře, uděláte mi velkou radost.

Ať se Vám kalendář vydaří a potěší Vás, nebo Vaše blízké.