Jak na stejné úpravy

Když upravuji fotografie, často se mi stane, že po konečné úpravě jedné fotografie, chci stejně upravit jinou, lišící se jen kompozicí. Jak vše provést co nejrychleji, aniž bych musel opakovat všechny kroky znovu?

Pokud upravujete fotografii bez použití destruktivních úprav, neměl by to být problém.

Já se snažím fotografii co nejvíce upravit v Camera Raw a otevřít ji jako inteligentní objekt. Na ten pak aplikuji inteligentní filtry, nebo vrstvy úprav, jak je zřejmé z obrázku.

K tomu abych mohl použít stejnou úpravu na jiné fotografie potřebuji mít následující. Fotografii ve formátu RAW a soubor XMP nastavení Camera RAW (ten automaticky, jen jej nesmím smazat). A samozřejmě soubor Photoshopu se všemi úpravami.

Pokud toto mám, postupuji následovně. Nejdříve otevřu najednou soubor upravené fotografie a soubory ostatních fotografií, které chce upravit stejně, v Camera Raw (například přetáhnu tyto soubory na plochu Photoshopu).

Pak v okně Camera Raw kliknu na upravený soubor a následně přes Ctrl vyberu ostatní soubory a dám „Synchronizovat nastavení“ (Alt+ S). Vyberu co všechno chci synchronizovat (většinou Všechno) a stisknu OK.

Nakonec si vyberu pouze nové fotografie a otevřu je jako objekty.

Pak si otevřu soubor Photoshopu s už upravenou fotografií a přepnu se do ní. V ní si vyberu vrstvu inteligentního objektu a patřičné vrstvy úprav a pomocí Ctrl + C je zkopíruji do schránky.

Pak se postupně přepnu do nových fotografií a pomocí CTRL + V přidám vrstvu inteligentního objektu upravené fotografie a vrstvy úprav.

Pak přetažením pomocí myši přesunu inteligentní filtry z vrstvy už upravené fotografie na inteligentní vrstvu nové fotografie a inteligentní vrstvu kopírované fotografie, nyní už bez filtrů, smažu. Pokud je potřeba přesunu vrstvy úprav nad inteligentní vrstvu nové fotografie.

Nakonec upravím použité masky tak, aby odpovídaly nové fotografii. To je vlastně jediná část, která se nedá provést automaticky.

Při použití tohoto postupu, ušetříte spoustu času na úpravu podobných fotografií. O to více jej můžete věnovat na zpracování typické fotografie.