Jak slícovat různě exponované řady panoramat v PTGui

Vytváření panoramat je čím dál vice populární a existuje mnoho programů a způsobů, jak je vytvářet. Většina fotografů používá program PTGui, který umí skládat panoramata z jedné i vice expozičních řad.

Při skládání z více expozičních řad ale PTGui generuje pro každou expoziční řadu kontrolní body zvlášť a to někdy vede k tomu, že kontrolní body nejsou totožné a jednotlivé expoziční řady spolu nelícují. Problém nastává hlavně v tmavých částech podexponované řady (nebo ve světlých částech přeexponované řady).

Dá se to obejít tím, že nejdříve prolnete různé expozice jednotlivých záběrů do jedné expoziční řady a tu pak v PTGui složíte. Při prolínání v jednotlivých záběrech si ale musíte dávat pozor, abyste všechny záběry prolnuli stejným způsobem. Zvlášť velký pozor je třeba dávat v místech překryvů. Dále zbytečně dvakrát upravujete až 20% plochy panoramatu.

Ideální by bylo, nejprve složit každou expoziční řadu zvlášť a pak z nich vytvořit výsledné panorama. Jenže jak to udělat, aby panoramata jednotlivých expozičních řad spolu přesně lícovala? Je potřeba zajistit, aby při skládání všechna panoramata použila stejné kontrolní body. K tomu slouží metoda přenosu kontrolních bodů z jedné expoziční řady (té s nejvyrovnanější expozicí) na všechny ostatní.

Postupujete tak, že nejprve složíte panorama z expoziční řady s nejvyrovnanější expozicí. Při vytváření panoramatu můžete vymaskovat i případné problémy. Důležité je, uložit si nastavení panoramatu do souboru PTS. Například 5D3_6242 Panorama.pts.

Pak si zkopírujete vzniklý soubor PTS do nového souboru s podobným názvem.  Například 5D3_6242 Panorama+1.pts. Soubor otevřete v textovém editoru a najdete v něm všechny řádky, které začínají #-imgfile,

Například :
#-imgfile 3870 5796 „5D3_6241.CR2“

a změníte v něm číslo fotografie na číslo o jedničku větší, protože v tomto souboru máte uloženou fotografii se stejným záběrem, ale s jinou expozicí. Takto postupně změníte názvy všech fotografií a soubor uložíte. Pokud skládáte panorama z pěti snímků, měli byste najít a opravit pět takto začínajících řádků.

Pak spusťte PTGui s tímto upraveným souborem PTS a pomocí tlačítka [Create Panorama] vytvořte panorama. Protože jsou v souboru PTS kontrolní body i masky ze správné expoziční řady, složí se nová řada naprosto stejně a bude krásně lícovat s tou základní.

Takto upravíte soubor PTS pro všechny expoziční řady (většinou používáte dvě až tři).

Abyste kopírování souborů a přepisování v nich nemuseli dělat ručně, připravil jsem Vám malý prográmek ClonePts, který to udělá za Vás. Stáhnout si jej můžete kliknutím na jeho název výše.

Program je nejlepší nahrát do adresáře, kam má system nastavenu cestu (systémová proměnná PATH). Pokud nevíte jak, tak jej vždy zkopírujte do adresáře, kde je soubor PST.

Pouští se :

ClonePts “Jméno souboru.pts” n [n] .  .  .

Kde :

    • “jméno souboru” –  je jméno souboru PTS, například “5D3_6242 Panorama.pts”. Přípona pts, není povinná, ale pokud jsou v názvu souboru mezery je nutné dát název do uvozovek.
    • n  – jsou celá čísla, která představují pro jaký posun čísel fotografií, chceme expozici posunout. Například, pokud jste vyfotili panorama na tři expoziční řady pomocí bracketingu (první fotka podexponovaná, druhá správná a třetí přeexponovaná) a soubor PTS vznikl složením prostřední řady, tak bude první n rovno -1 a druhé n rovno 1.

Celý spouštěcí řádek pak vypadá takto :

ClonePts.exe “5D3_6242 Panorama.pts” -1 1

Program vezme soubor “5D3_6242 Panorama.pts” a vytvoří z něj dva soubory : “5D3_6242 Panorama-1.pts” a “5D3_6242 Panorama+1.pts”.

V souboru “5D3_6242 Panorama-1.pts” zmenší čísla všech fotografií o jedničku a v souboru “5D3_6242 Panorama+1.pts” je naopak o jedničku zvětší. Všechna ostatní nastavení zůstanou stejná a díky tomu budou slepená panoramata na sebe přesně navazovat.

Pak už stačí jen tyto soubory načíst v PTGui a pomocí tlačítka [Create Panorama] panorama vytvořit. Vzniknou tři panoramata, která můžete otevřít jako vrstvy ve Photoshopu a libovolně pomocí masek prolnout, nebo nechat složit do HDR v nějakém jiném programu.

Když vyzkoušíte výše uvedený postup, uvidíte, že se Vám tvorba panoramat výrazně zrychlí. Ušetřený čas pak můžete věnovat fotografování, nebo vašim blízkým.