Inteligentní ořezání

I když se při komponování snažíte sebevíc, abyste nemuseli záběr v editoru ořezávat, přece se většinou menšímu ořezu, nebo pootočení neubráníte. Poslední dobou řeším drobný ořez „inteligentně“ už v Camera Raw.

Jak pracuji s inteligentními objekty jsem už popisoval několikrát. Dokonce jsem se naučil pracovat inteligentně s maskami, editací a barevným prostorem LAB.

K ořezu existují obecně dva přístupy. Prvním je, nejprve provést úpravy vzhledu a teprve jako poslední akci fotografii oříznout, případně srovnat horizont, nebo kácející se svislice.

Druhým je, provést ořez a geometrické korekce jako první  a teprve pak obraz upravovat.

V obou případech mají finální fotografie pokaždé trochu jiné rozměry, než je velikost originálu. To může následně vadit při jejich tisku, vkládání do fotoknih, nebo při dalším zpracování.

Proto, při úvodním zpracování v Camera Raw, nepoužívám k ořezu nástroj „Oříznutí“,

ale nástroj „Transformace“.

Místo výřezu, pomocí táhla „Měřítko“ obraz mírně zvětším, pomocí dalších táhel jej pootočím a posunu podle potřeby. Dalšími táhly lze obraz svisle i vodorovně zdeformovat. Nejedná se tedy o ořez, ale o jakýsi digitální zoom a natočení.

Tímto způsobem udělaný „výřez“ má tu výhodu, že velikost fotografie zůstává stejná. Protože zvětšení probíhá na úrovni zdrojových dat z fotoaparátu (vždy fotím do RAW), zůstává zachována i maximální míra detailů výsledné fotografie.

Pokud fotku otevřeme ve Photoshopu jako objekt, můžeme se k „výřezu“ kdykoliv vrátit a doladit jej, aniž by došlo k destrukci obrazu. Také je možné, jej udělat buď jako první krok, nebo až jako poslední, jak jsem zmiňoval na začátku.

Řešit ořez tímto způsobem je samozřejmě vhodné, jen když se jedná o menší zvětšení, zhruba do dvaceti procent.

Pokud byste potřebovali opravit nakloněnou, nebo zkreslenou perspektivu, můžete k tomu použít funkci  Upright s vodítky nástroje „Transformace„, kam byla přesunuta z nástroje „Korekce objektivu„.

Ta umožňuje nakreslit přímo do fotografie až čtyři vodítka označující prvky obrazu, které mají být zarovnány s vodorovnou nebo svislou osou. Fotografie se interaktivně transformuje současně s kreslením vodítek. Můžete například nakreslit dvě vodítka na hrany budovy a opravit tak sbíhající se svislé linie, nebo nakreslit tři či čtyři vodítka a opravit sbíhající se svislé i vodorovné linie.

Poslední verzi Camera Raw, která toto umožňuje, si můžete stáhnout ze stránek Adobe zde.

Zkuste si tento způsob „výřezu“, třeba si ho oblíbíte a ušetří Vám čas při editaci fotografií.