LAB inteligentně

Už v prvním díle Programování ve Photoshopu jsem popsal, jak vytvořit akci pro zvýraznění barev pomocí kanálů A a B barevného prostoru LAB. Pomocí inteligentní vrstvy jsem úpravu vylepšil tak, aby bylo možné sílu úpravy dodatečně editovat.

Postup spočívá v převedení vrstvy, které chcete zvýraznit barvy, na inteligentní objekt (Vrstva -> Inteligentní objekty ->Převést na inteligentní objekt). Pak otevřeme inteligentní objekt (Vrstva -> Inteligentní objekty ->Upravit obsah). Převedeme jej na barvy LAB (Obraz -> Režim ->Barvy LAB). Přidáme vrstvu úprav Křivky (Vrstva -> Nová vrstva úprav -> Křivky…). Pak posuneme rohy křivek v kanálech A a B o stejnou hodnotu. Větší hodnota způsobí větší zvýraznění barev. Nakonec inteligentní objekt uložíme, případně zavřeme.

Abych si vytváření urychlil, celý postup jsem pomocí Scripting Listener Plug-inu (viz. třetí díl Programujeme Photoshop) převedl do skriptu. Vytvořil jsem funkci LAB barvy a přidal ji do panelu Tools 1.2, který si můžete kliknutím na odkaz stáhnout. Pokud dáváte přednost samostatnému skriptu, můžete si jej stáhnout zde. Skript si pak můžete spustit ve Photoshopu, nebo si z něj vytvořit akci.

Při prvním použití funkce LAB barvy vytvoří novou vrstvu LABcolorFzC a sloučí do ní všechny viditelné vrstvy (Ctrl+Shift+Alt+E). Na ni pak aplikuje výše uvedený postup.

Převede vrstvu na inteligentní objekt, který otevře a převede do barevného prostoru LAB. Uvnitř inteligentního objektu přidá vrstvu úprav Křivky, kterou pojmenuje LABcurveFzC.

Pokud jste v dialogu zvolili [x] Posuň rohy křivek A a B [0-126] : , posune rohy křivek v kanálech A a B o zvolenou hodnotu.

Pokud jste nezvolili možnost [ ] Editovat křivku v dialogu, inteligentní objekt uloží a vrátí se do původního dokumentu.

Pokud jste naopak zvolili [x] Editovat křivku v dialogu, zobrazí se dialog úpravy křivek, ve kterém si křivky můžete upravit podle potřeby. Po ukončení dialogu se inteligentní objekt uloží a vrátí se do původního dokumentu.

Při opakovaném spuštění funkce LAB barvy, se zedituje stávající vrstva LABcolorFzC v závislosti na nastavení dialogu LAB zvýraznění barev. Můžete tedy například jen změnit posun rohů křivek na jinou hodnotu (například jej zrušit zadáním 0), nebo jen zeditovat křivky v inteligentním objektu.

K vytvořené inteligentní vrstvě můžete samozřejmě přidávat libovolné filtry, zvolit její prolnutí, krytí, nebo vrstvu maskovat.

Poklepáním na ikonu inteligentní vrstvy LABcolorFzC, můžete inteligentní objekt editovat, jako kterýkoliv jiný. Můžete zamaskovat účinek úpravy křivek, nebo přidat nějakou další úpravu. Nezapomeňte ale, že editujete v režimu LAB. Po uložení inteligentního objektu se změny projeví v původním dokumentu.

Pokud při editaci inteligentního objektu použijete funkci LAB barvy, můžete v dialogu zadat pouze posuny rohů křivek v kanálech A a B. Rychle tak vyzkoušíte ideální zvýraznění barev, bez rizika zadání nepřesností při posouvání rohů. Tento způsob je výhodný při editaci větších fotografií, u nichž by opakované ukládání inteligentního objektu trvalo dlouho. V tomto případě jej uložíme jen jednou.

Pokud byste potřebovali funkci aplikovat v jednom dokumentu vícekrát, stačí přejmenovat vrstvu LABcolorFzC na jakékoliv jiný název. Při dalším spuštění funkce LAB barvy, bude vrstva LABcolorFzC opětovně vytvořena z aktuálně viditelných vrstev.

Ušetřený čas můžete věnovat užitečnějším činnostem, než je přepínání z jednoho barevného prostoru do druhého.